Hjälpmedelsinställningar

I menyn Hjälpmedel kan du ange inställningar för exempelvis menytransparens, undertexter och för personer med syn- och hörselnedsättningar.

 1. Press  to bring up the Home menu.
 2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
 3. Press  or  to select Picture & Programmes... and press the centre button.
 4. Press  or  to select Accessibility and press the T20-Nav-Right.jpg button. 
 5. Press  or  to select a menu item and press the centre button.
 6. Följ instruktionerna på skärmen.

 

För mer information om hjälpmedelsinställningar anvisar LG:

Ställa in menytransparens

Genom att ställa in den här funktionen på kan du göra vissa av menyerna (t.ex. Live-menyn, Sök, screen remote osv.) transparenta.

 

Ställa in textning

Visa textning när TV-stationen tillhandahåller textade program.

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

Gäller för digital sändning.*

 * På vissa marknader gäller funktionen även extern ingång.

 

Meny för synskadade

Turn on/off text-to-speech conversion of on-screen information for visually impaired viewers.
You can use this function if the broadcasting company supports Audio Description for the visually impaired.*

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

* På vissa marknader kallas den tillgängliga funktionen för Videobeskrivning.

 

Inställningar för hörselskadade

This function is used for the hearing impaired.
If it is set to on, the subtitle is displayed by default.

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

 

Använda ljudvägledning

Om Ljudvägledning är inställt på tillhandahålls ljudguider i olika situationer, som när du ändrar program, justerar volymen eller ändrar inställningar och ingångssignaler.

Speed
Adjust the speed of spoken guide.

Volume
Adjust the volume of spoken guide.

Pitch
Adjust the tone of spoken guide.

 

 • Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa språk.
 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.
 • De konfigurerbara objekten varierar utefter land.
 • För synskadade användare.

 

Ytterligare ljudfunktion

Ljudkommentarer eller undertexter finns för de som är hörselskadade och synskadade.

None
Selects default Audio.

Audio Description
For the visually impaired. Selects the preferred default Audio combined with Visual Impaired Audio.

Clean Audio
For the hearing-impaired. Selects the preferred Clean Effect and Hearing Impaired Audio.

Spoken Subtitle
For the visually impaired. Selects the preferred Visual Impaired Audio only.

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

 

Ändra menyn till skärmen med hög kontrast

När denna funktion är inställd på justerar den bakgrunden till några av menyerna på skärmen och textfärgerna för att lyfta fram kontrasten mellan de ljusa och mörka områdena.

Effekten försvinner tillfälligt när du konfigurerar inställningarna Bildläge eller Bildförhållande.

 

TV:ns på-ljud

Med den här funktionen kan du aktivera/inaktivera de ljudeffekter som du hör när TV:n sätts på eller stängs av.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.
 • Om du ställer in Ljudvägledning växlas även TV:ns på-ljud automatiskt till .

 

Ställa in dold textning

På vissa marknader kan du visa dold textning när TV-stationen tillhandahåller program med dold textning. På vissa av dessa marknader fungerar den dolda textningen bara för digitala/analoga sändningar eller extern ingång. Vilka inställningar för dold textning som finns tillgängliga kan variera beroende på din marknad.