Hjälpmedelsinställningar

I menyn Hjälpmedel kan du ange inställningar för exempelvis menytransparens, undertexter och för personer med syn- och hörselnedsättningar.

 1. Tryck på  för att visa hemskärmen.
 2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på  eller  för att välja Bild och program ... och tryck på mittknappen.
 4. Tryck på  eller  för att välja Hjälpmedel och sedan på knappen T20-Nav-Right.jpg
 5. Tryck på  eller  för att välja ett menyobjekt och tryck på mittknappen.
 6. Följ instruktionerna på skärmen.

 

För mer information om hjälpmedelsinställningar anvisar LG:

Ställa in menytransparens

Genom att ställa in den här funktionen på kan du göra vissa av menyerna (t.ex. Live-menyn, Sök, screen remote osv.) transparenta.

 

Ställa in textning

Visa textning när TV-stationen tillhandahåller textade program.

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

Gäller för digital sändning.*

 * På vissa marknader gäller funktionen även extern ingång.

 

Meny för synskadade

Slå på/av text till tal-konvertering av skärminformation för synskadade tittare.
Du kan använda den här funktionen om sändningsföretaget stödjer Ljudbeskrivning för synskadade.*

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

* På vissa marknader kallas den tillgängliga funktionen för Videobeskrivning.

 

Inställningar för hörselskadade

Den här funktionen används för hörselskadade.
Om den är på visas textning som standard.

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

 

Använda ljudvägledning

Om Ljudvägledning är inställt på tillhandahålls ljudguider i olika situationer, som när du ändrar program, justerar volymen eller ändrar inställningar och ingångssignaler.

Hastighet
Justera hastigheten på ljudguiden.

Volym
Justerar volymen på röstvägledningen.

Ton
Justerar tonen för röstvägledningen.

 

 • Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa språk.
 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.
 • De konfigurerbara objekten varierar utefter land.
 • För synskadade användare.

 

Ytterligare ljudfunktion

Ljudkommentarer eller undertexter finns för de som är hörselskadade och synskadade.

Ingen
Väljer standardljud.

Ljudbeskrivning
För synskadade personer. Väljer önskat standardljud kombinerat med ljud för synskadade.

Rent ljud
För hörselskadade. Väljer önskad ren effekt och ljud för hörselskadade.

Uppläst textning
För synskadade. Väljer enbart önskat ljud för synskadade.

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

 

Ändra menyn till skärmen med hög kontrast

När denna funktion är inställd på justerar den bakgrunden till några av menyerna på skärmen och textfärgerna för att lyfta fram kontrasten mellan de ljusa och mörka områdena.

Effekten försvinner tillfälligt när du konfigurerar inställningarna Bildläge eller Bildförhållande.

 

TV:ns på-ljud

Med den här funktionen kan du aktivera/inaktivera de ljudeffekter som du hör när TV:n sätts på eller stängs av.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.
 • Om du ställer in Ljudvägledning växlas även TV:ns på-ljud automatiskt till .

 

Ställa in dold textning

På vissa marknader kan du visa dold textning när TV-stationen tillhandahåller program med dold textning. På vissa av dessa marknader fungerar den dolda textningen bara för digitala/analoga sändningar eller extern ingång. Vilka inställningar för dold textning som finns tillgängliga kan variera beroende på din marknad.