Spela in musik

Music Catch är endast tillgängligt på vissa marknader.

För mer information om Music Catch anvisar LG: 

Det är en funktion som du kan använda för att när som helst spela in musik från TV:n.
 1. Medan du tittar på livesändningen trycker du på (OK)-knappen.
 2. Tryck på knappen Starta inspelning i skärmens nedre vänstra hörn.
 3. Tryck på knappen STARTA MUSIKINSPELNING.
 • Välj en enhet som ska användas för att spela in musiken när en USB-hårddisk är ansluten till TV:n.
 • Om det inte finns tillräckligt med utrymme kvar på USB-hårddisken kanske inte Music Catch fungerar korrekt. För att använda Music Catch-funktionen måste du ha en USB-hårddisk med minst 100 MB.
 • Lagrade filer kan ses i Musik-appen, och du kan öppna dem på din dator eller bärbara enheter.
 • Inspelade filer lagras i aac- eller mp3-format. (Lagringsformatet varierar beroende på TV-modellen.)
 • Om du växlar app eller ingång under inspelningen avslutas inspelningen automatiskt och de inspelade filerna sparas.
 • Endast tillgänglig med analoga sändningar.
 • Med funktionen Music Catch kan du spela musik i upp till två timmar.
 • Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.