Vad betyder de röda, orange, vita och blå ljussignalerna på BeoSound 1?

Status-LED (på produktens ovansida, mitt på touchplattan):

Vitt sken (en kort stund)

Påslagen. Under användning.

Vitt, långsamt blinkande

Batteriladdning

Rött, fast sken

Batterikapaciteten är 0–10 % (laddning krävs)

Rött, snabbt blinkande

Batterikapaciteten är lägre än 2 % (produkten stängs snart av)
Maskinvarufel

Observera att ljudvolymen sänks när batterikapaciteten blir lägre än 10 %. När kapaciteten blir lägre än 2 % stängs BeoSound 1 av.

Information om aktuell batterikapacitet och batteriets skick visas i Bang & Olufsen App. Öppna appen och välj OM, följt av STATUS, så ser du informationen.

Lins-LED (i mitten, under touchplattan):

Vitt, långsamt blinkande

Startar

Vitt, fast sken

Ansluten till nätverket, klar för användning

Blått, snabbt blinkande

Parkoppling via Bluetooth upprättas.

Blått sken, en kort stund

Bluetooth-anslutning upprättad

Rött sken, en kort stund

Bluetooth-anslutning misslyckades

Blått, fast sken

När enheten inte är konfigurerad för nätverk och inte i konfigureringsläge

Brandgult, snabbt blinkande

Klar för nätverkskonfiguration. Soft AP-/WAC-läge.

Brandgult, långsamt blinkande

Ansluter till nätverk

Brandgult, fast sken

Trådlös anslutning av medelbra kvalitet

Rött, fast sken

Trådlös anslutning av dålig kvalitet

Rött, snabbt blinkande

Kunde inte ansluta till det trådlösa nätverket.

Status-LED och lins-LED samtidigt

Rött, blinkar en gång

Återställ till fabriksinställningar

Rött, långsamt blinkande

Uppdaterar programvara