Pausa och spela upp program

Den här funktionen är endast tillämplig för vissa marknader.

Om du har anslutit en USB-hårddisk till TV:n kan du pausa, fortsätta och reprisera ett digitalt program som spelas upp. TV:n fortsätter att spara även under användning av tidsförskjutningsfunktionen, så du kan vara säker på att få se hela programmet.

 1. Anslut en USB-hårddisk till TV:n.
 2. Välj knappen STARTA LIVEUPPSPELNING i skärmens vänstra hörn.*
 3. Medan du tittar på en livesändning kan du använda och  för att välja en tidigare punkt på förloppsindikatorn.

* På vissa marknader måste du välja skärmvisningsfunktionen högst upp på skärmen och sedan ikonen LIVEUPPSPELNING På i det nedre högra hörnet av kontrolldisplayen Liveuppspelning. Här kan du ställa in Liveuppspelning till .

För mer information om liveuppspelning anvisar LG:

 • Välj en enhet som ska användas med liveuppspelning när två eller flera USB-hårddiskar är anslutna till TV:n.
 • Du kan inte använda ett USB-flashminne. Anslut en USB-hårddisk med totalt 80 GB eller mer lagringsutrymme.
 • Om det inte finns tillräckligt med utrymme kvar på USB-hårddisken kanske inte liveuppspelningen fungerar korrekt. För att använda liveuppspelningsfunktionen måste du ha en USB-hårddisk med minst 2,3 GB.
 • Den kan användas för analoga eller digitala sändningar. Du kan dock inte använda detta alternativ medan du lyssnar på ett radioprogram. (Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.)
 • Program som är anslutna till HDMI IN stöds inte av Liveuppspelning.
 • Med funktionen Liveuppspelning kan du spela upp ett program igen i upp till två timmar beroende på USB-hårddiskens återstående kapacitet. Tiden kan variera beroende på din region.
 • De videor som sparas i läget Liveuppspelning raderas om du stänger av TV:n utan att spela in dem.*
 • För vissa ULTRA HD-modeller kan du inte välja buffringsdelen av de program som sänds i ULTRA HD om funktionen Liveuppspelning används för ett analogt program. (Programmet växlas till det aktuella programmet som sänds när du försöker välja den delen.)

För vissa marknader gäller även följande:

 • Program som lagras som Liveuppspelning lagras tillfälligt och visas inte i listan Inspelningar. För att göra en permanent inspelning av en video väljer du Starta inspelning på kontrollskärmen Liveuppspelning eller använder funktionen för schemalagd inspelning i programguiden.
 • Den video som spelas in i Liveuppspelning lagras från det ögonblick då Starta inspelning väljs. Medan du spolar tillbaka och tittar på sändningen igen i Liveuppspelningen väljer du Starta inspelning för att spela in det tidigare sända innehållet.
 • Det innehåll som lagras i Liveuppspelning raderas när du tittar på inspelningen, spelar upp innehållet i Inspelningar eller stänger av TV:n.*
 • Du kan enbart spola tillbaka och titta igen under en inspelning när du tittar på en inspelad kanal. Innehållet kan inte spolas tillbaka och visas igen när du tittar på andra kanaler än inspelade kanaler.

* Observera att på vissa marknader sparas högst två timmar av innehåll även när TV:n slås av och på igen om du väljer SPARA i det popup-fönster som visas när Liveuppspelning startas. När TV:n slås av och på igen återupptas uppspelningen av det sparade innehållet. (Längden på liveuppspelningen måste överstiga 90 sekunder efter att du ställt in Liveuppspelning.)