Inspelningar och påminnelser

När en USB-hårddisk är ansluten till din TV kan du spela in program och titta på dem senare. Dina planerade inspelningar visas i listan med inspelningar. Här kan du även ta bort schemalagda inspelningar. 

 

Spela in program

Med funktionen för TV-inspelning kan du spela in ett program.

För mer information om att spela in ett program anvisar LG:

 Använda direktinspelning

 1. Anslut en USB-hårddisk eller USB-Flash-enhet till en USB-port.
 2. Medan du tittar på livesändningen trycker du på (OK)-knappen.
 3. Tryck på knappen Starta inspelning i skärmens nedre vänstra hörn.
 4. Om du vill avbryta inspelningen trycker du på knappen Stoppa inspelning.

w15_rec_main.png

 • Under inspelningen kan du titta på de andra programmen eller använda de andra funktionerna.* (Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller eller i vissa länder.)
  – När TV:n är ansluten till en satellitsignal: Eventuella inspelningar av vanliga eller kabel-TV-program ändras till det vanliga eller kabel-TV-programmet när du tittar på ett satellit-TV-program. Du kan inte titta på ett satellit-TV-program medan du spelar in ett vanligt eller kabel-TV-program. Eventuella inspelningar av satellit-TV-program ändras till satellit-TV-programmet när du tittar på ett vanligt eller kabel-TV-program. Du kan inte titta på ett vanligt eller kabel-TV-program medan du spelar in ett satellit-TV-program.**
  – När TV:n är ansluten till två satellitsignaler: Om du spelar in eller tittar på vanliga eller kabel-TV-program ändras de inte till det vanliga eller kabel-TV-programmet när du tittar på ett satellit-TV-program. Du kan titta på ett satellit-TV-program medan du spelar in ett vanligt eller kabel-TV-program. Om du spelar in eller tittar på ett satellit-TV-program ändras det inte när du tittar på ett vanligt eller kabel-TV-program. Du kan titta på ett vanligt eller kabel-TV-program medan du spelar in ett satellit-TV-program.**
 • Inspelningens varaktighet kan ställas in innan inspelningen startas.***
 • Om flera USB-lagringsenheter är anslutna väljs automatiskt den sista lagringsenheten som användes för direktinspelning.
 • Om ingen USB-lagringsenhet är ansluten lagras inspelningen i internminnet. Anslut en USB-lagringsenhet för att spara fler inspelningar. (Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller i vissa länder.)
 • Tryck på (OK)-knappen för att visa information om inspelningen medan du spelar in. Användningen av (OK)-knappen kan variera utefter land.***
 • Du kan bara använda det program du spelar in och kostnadsfria program medan du spelar in ett krypterat program.****

 * Observera att på vissa marknader kan du inte titta på ett analogt program medan du spelar in ett analogt program.

** Anslutning till en satellitsignal är endast tillgängligt för modeller med en satellittuner.

*** På vissa marknader kan du ställa in inspelningstiden innan inspelningen startar och under inspelningen kan du ändra tiden genom att välja knappen Spela in.

**** Funktionen kanske inte är tillgänglig på alla marknader.

 

Saker att tänka på vid inspelning

 • Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga medan inspelning pågår.
 • De konfigurerbara objekten varierar utefter modell.
 • Program som är anslutna till HDMI IN spelas inte in när du spelar in via en ingång. 
 • Det måste finnas minst 1 GB tillgängligt utrymme på USB-hårddisken.
 • Det måste finnas minst en 4 GB partitionsstorlek på USB-flashminnet.
 • När USB-flashminnet används första gången för en inspelning går TV:n igenom ett prestandatest. Du kan spela in först när testet genomförts.
 • Bluetooth och USB-porten kanske inte fungerar korrekt när du spelar in med en USB-enhet.
 • Om en USB-lagringsenhet är felaktig kanske inte funktionen Time Machine fungerar som den ska.
 • USB-lagringsenheten kanske inte fungerar korrekt när en USB-hubb eller förlängningskabel används.
 • Eftersom lagringsenheten kan användas för andra ändamål än Time Machine kan inspelningen stoppas om det inte finns tillräckligt med lagringsutrymme. Vi rekommenderar att du använder en lagringsenhet med tillräckligt med lagringsutrymme.
 • På grund av den teknik för innehållsskydd som används kan inte den inspelade videon spelas på datorer eller andra TV-modeller. Videon kan heller inte spelas om TV:ns videokrets byts ut.
 • Den inspelningsbara tiden kan variera beroende på kapaciteten hos din USB-lagringsenhet.
 • Koppla inte från USB-kabeln under inspelning.
 • Om du tvingar TV:n att stängas av under inspelning kanske inte det inspelade innehållet sparas. Helst bör du stoppa inspelningen och kontrollera att programmet har spelats in innan du stänger av TV:n.
 • Om ULTRA HD-innehållet spelas upp medan du spelar in ett analogt sänt program sparas och stoppas inspelningen automatiskt på vissa ULTRA HD-modeller.
 • Om du spelar in ett analogt sänt program medan du spelar upp innehåll eller en programsändning i ULTRA HD växlar programmet till det analoga programmet automatiskt på vissa ULTRA HD-modeller.
 • Inspelningar som är kortare än 10 sekunder sparas inte.
 • Analoga inspelningar är enbart tillgängliga på vissa modeller.

Observera att på vissa marknader kanske inte inspelning är tillgängligt för UHDTV-kanaler.

 

Schemalägga en inspelning

Schemalägg ett program för titta på eller spela in det. På vissa marknader är det endast möjligt att schemalägga ett program för att titta på det.

För mer information om att schemalägga inspelningar anvisar LG:

Den här funktionen används för att ställa in tid och datum för inspelning av ett specifikt program.

 1. Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Du kan schemalägga en inspelning genom att välja appen TV-schemaläggare.

w15_scheduler.png

 1. Du kan sortera listan.
 2. Du kan ställa in Raderingsläget.
 3. Du kan ställa in Ny schemalagd inspelning
 4. Du kan ställa in Ny påminnelse.
 5. Starta TV-guide.*

 

Schemalägg efter program

Du kan välja ett program att schemalägga för att titta på eller spela in det.

 1. Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Du kan schemalägga en inspelning genom att välja appen TV-guide.*
 3. Välj program.
  Om du vill spela in livesändningen klickar du på knappen Spela in.**
  Vid Kommande program klickar du på knappen Schemalagd inspelning.**
 • Schemalagd inspelning garanterar inte den exakta inspelningstiden för programmet eftersom programmet spelas in enligt information från sändningsleverantören.**
 • Gäller för digital sändning.**

 

Manuell schemaläggning

Du kan välja datum, tid och program att titta på eller spela in.

 1. Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Du kan schemalägga en inspelning genom att välja appen TV-schemaläggare.
 3. Ställ in datum, tid och program att spela in.

Längden på den schemalagda inspelningen måste vara minst 1 minut.

 

Spela in en serie

Du använder funktionen för inspelning av serier för att automatiskt spela in alla avsnitt av det program du väljer. Om ett program ingår i en serie kan du spela in serien med Schemalagd inspelning i TV-guide eller med Spela in medan du tittar på TV.**

 • Du kan se inspelningsförloppet för en serie på detaljskärmen i Serieinspelningar.
 • Du kan spela upp inspelade serier i appen Inspelningar.
 • Kontrollera dina regions- och nätverksförhållanden för att använda dessa funktioner.
 • Om den schemalagda serieinspelningen och en annan schemalagd inspelning infaller samtidigt eller om det uppstår ett problem med sändningsinformationen kanske inte serien spelas in i avsnittens ordning.
 • De konfigurerbara objekten varierar utefter modell och land.

 

* På vissa marknader kallas TV-guide för Guide.

** Detta kanske inte gäller alla marknader. För marknader där programmen enbart kan schemaläggas för att du ska titta på dem kan du välja TITTA och PÅMINNELSE istället för Spela in och Schemalagd inspelning.

*** Inspelning av serier är endast tillgängligt på vissa marknader.

 

Inspelningar

För mer information om inspelningar anvisar LG:

Du kan visa och spela upp inspelningar som lagras på lagringsenheter med hjälp av appen Inspelningar.

 1. Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Kör appen Inspelningar.

w15_recordedtvsee.png

 1. Välj vilken lagringsenhet som ska användas, typ av inspelning och sorteringsmetod.
 2. Välj och radera önskat innehåll.
 3. Visa detaljerad information om innehållet. Du kan ändra titeln på innehållet i popup-rutan med detaljerad information.*
 4. Öppna Sök.

 

Spela upp inspelningar

Du kan komma åt och använda grundläggande funktioner såsom uppspelning och paus på uppspelningsskärmen.

 1. Välj önskad inspelning från appen Inspelningar.
 2. Du kan styra uppspelningen av inspelningen genom att trycka på (OK)-knappen under uppspelningen.**

w15_recordedtvsee_recordingplay.png

 1. Du kan använda grundläggande uppspelningsrelaterade funktioner.
 2. Detta växlar till en skärm där du kan ställa in ytterligare funktioner.

 

Ställa in ytterligare funktioner

Du kan ställa in Upprepa A–B, undertexter osv.

 1. Tryck på (OK)-knappen under uppspelningen av inspelningen.**
 2. Välj Ytterligare alternativ på skärmen.***

w15_recordedtvsee_cc.png

 1. Ange en del att titta på igen eller redigera och spara.
 2. Välj vilket ljudspråk som ska matas ut.
 3. Slå på eller av undertexter.**
 4. Du kan ställa in fortsatt tittande för att återuppta uppspelningen från den senast visade scenen.
  – När TV:n slås på med Snabbstart+ kanske inte fortsatt tittande fungerar direkt.
 5. Du kan ställa in kontinuerlig uppspelning. Om kontinuerlig uppspelning är inställt spelas nästa video upp automatiskt efter att uppspelningen av en video är över.
 6. Återgår till skärmen med grundläggande funktioner.
 • De konfigurerbara objekten varierar utefter land.

 

* På vissa marknader finns ytterligare en ikon som du kan använda för att låsa en vald inspelning och förhindra att den tas bort. Välj ett olåst program och aktivera alternativet för att visa ikonen Lås. Välj ett låst program och inaktivera alternativet för att dölja ikonen Lås och låsa upp programmet.

** På vissa marknader måste du trycka på  eller  när du spelar upp en inspelning för att visa uppspelningskontrollen.

*** Ytterligare alternativ är ikonen med tre prickar i det högra hörnet.

**** På vissa marknader kallas funktionen dold textning.