Använda högtalargrupper och ljudlägen

Du kan bygga ut TV:n till ett surroundljudsystem genom att lägga till BeoLab-högtalare och subwoofrar.

När du slår på en källa väljer TV:n automatiskt rätt ljudläge för den källa du använder. Du kan dock när som helst välja ett annat ljudläge. När du slår på TV:n väljs högtalargruppen TV automatiskt. Du kan dock alltid välja en annan grupp med aktiva högtalare om du vill lyssna på musik utan att behöva sitta framför TV:n, t.ex. när du sitter vid matbordet eller i en fåtölj. Du kan justera inställningarna för de olika ljudlägena och konfigurera högtalargrupper. Mer information om ljudlägen och högtalargrupper finns i artikeln LJUDINSTÄLLNINGAR.

När du konfigurerar en källa kan du ange ett ljudläge som ska väljas automatiskt varje gång du aktiverar källan. Du hittar mer information om valet av förinställning genom att läsa om högtalargrupper i artikeln LJUDINSTÄLLNINGAR.

 

Välja ljudläge

Du kan välja det ljudläge som passar för den källa du använder.

  1. Tryck på LIST och sedan på  eller  för att ta fram Ljud på BeoRemote One-displayen. Tryck därefter på mittknappen.
  2. Tryck på eller  för att markera önskat ljudläge och tryck sedan på mittknappen.
  3. Tryck på  för att ta bort Ljud från displayen.

 

Välja en högtalargrupp 

Välj den högtalargrupp som passar bäst för din lyssnarposition.

  1. Tryck på LIST, sedan eller  för att visa Högtalare på BeoRemote One-displayen och tryck på mittknappen.
  2. Tryck på eller  för att markera önskad högtalargrupp och tryck sedan på mittknappen. De valda högtalarna kopplas in automatiskt.
  3. Tryck på för att ta bort Högtalare från displayen.