Text-TV

Den här artikeln är endast tillämplig för vissa marknader.

Du kan öppna text-TV genom att trycka på LIST och sedan  och för att hitta Text på BeoRemote One-skärmen och trycka på mittknappen.

Om digital text-TV har aktiverats och det finns en tillgänglig MHEG-applikation för den aktuella kanalen, kan knappen Text i LIST ha andra funktioner, som då visas på TV-skärmen.

För mer information om hur du använder text-TV anvisar LG:

Text-TV är en kostnadsfri tjänst som tillhandahålls av TV-stationen som erbjuder textbaserad information om TV-program, nyheter och väder. TV:ns dekoder för text-TV har stöd för SIMPLE-, TOP- och FASTEXT-systemen.

Du kan titta på TV-sändningar och text-TV på samma gång genom att trycka på TEXT-knappen på din fjärrkontroll i fönstret Text-TV.*

Färgknapp: För att välja föregående eller nästa sida.
Nummerknapp: Anger numret på sidan du vill gå till.
P Upp-/nerknapp : För att välja föregående eller nästa sida.

Den här funktionen är endast tillgänglig i vissa länder.

 

Särskild text-TV-funktion

  1. Tryck på T.OPT-knappen på fjärrkontrollen.*
  2. Välj Text-TV-menyn.

Index: Välj varje indexsida.

Tid: När du tittar på ett TV-program kan du välja denna meny för att visa tiden i det övre högra hörnet av skärmen.

Parkera: Stoppar den automatiska sidändring som sker om en text-TV-sida består av 2 eller flera undersidor.

Visa: Välj denna meny för att visa dold information, som lösningar på gåtor eller pussel.

Uppdatering: Visar TV-bilden på skärmen medan du väntar på en ny sida text-TV.

Språk: Anger språk för text-TV.

  • Endast i digitalt läge.

 

Ställa in språk för text-TV

Använd spr¨åkfunktionen för text-TV när två eller flera text-TV-språk sänds.**

  1. Tryck på HEM-knappen på fjärrkontrollen och välj ikonen Inställning överst till höger.
  2. Välj ikonen Alla inställningar och sedan Allmänt Språk Primärt språk för text-TV/Sekundärt språk för text-TV.
  • Endast i digitalt läge.
  • Om text-TV-data inte sänds för ett valt språk visas standardspråket.
  • Om du väljer fel lokalt land kanske inte text-TV visas korrekt på skärmen och vissa problem kan uppstå under användningen av text-TV.

* Observera att Text-knappen visas i BeoRemote One-listan när du trycker på LIST. Knappen T.Opt kallas TEXTALTERNATIV och finns även i LIST.

** Om du vill ställa in önskade språk trycker du på  och väljer Inställningar och därefter Bild och program ..., Allmänt, Språk och Primärt språk för text-TV eller Sekundärt språk för text-TV.

Om du kan använda både digital text-TV och text-TV ställer du in vilken funktion du vill använda i menyn Datatjänst. Mer information finns i artikeln DATATJÄNST.