Smart-TV

Med Smart-TV kan du till exempel komma åt internet, få meddelanden och höra ljud samt visa information från en annan smart enhet.

För mer information om Smart TV anvisar LG:

Hem

Tryck på HEM-knappen för att snabbt köra Smart-funktionen medan du tittar på TV.*

w15_home.png

 

Live-menyn

Medan du tittar på TV kan du också enkelt söka efter andra program genom att flytta pekaren till skärmens högra sida. Du kan också trycka på högerknappen på fjärrkontrollen för att se Live-menyn. Där hittar du programmet du vill ha och kan växla snabbt och enkelt.*

w15_livemenu.png

 

LG Content Store

Du kan njuta av spel, program och mer på din LG webOS-TV.

w15_lgcontentstore.png

 • Objekten som kan konfigureras varierar utefter land.*

* Information om Hemskärmen finns i artikeln GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER”. Information om Live-menyn finns i artikeln ”PROGRAMLISTA OCH FAVORITER”.Information om LG Content Store finns i artikeln ”APP- OCH CONTENT STORE”.

 

My Starter 

För mer information om My Starter anvisar LG:

Genom My Starter kan du se information via din TV, som aktuell tid, väder och scheman som du lagt till på din smarta enhet.

 • Genom att konfigurera My Starter på din TV eller i LG TV Plus-appen kan du göra så att My Starter körs automatiskt vid en viss tidpunkt när din TV är på.*
 • Vissa funktioner blir tillgängliga först när du har installerat appen LG TV Plus på den smarta enheten.

* För att aktivera My Starter på din TV trycker du på , väljer Inställningar, därefter Bild och program ..., Allmänt, Timers, Timer på, Ställ in My Starter och väljer sedan .

Konfigurera i LG TV Plus-appen

 1. Ladda ner LG TV Plus-appen från AppStore till din smarta enhet. 
 2. Anslut din TV och smarta enhet till samma nätverk.
 3. Kör appen LG TV Plus som du installerat på den smarta enheten.
 4. Välj My Starter i LG TV Plus-appen och ställ in alternativen.

 

Visa ett schema med My Starter

Ställ in ett schema att dela med din TV i LG TV Plus-appen genom att följa instruktionerna. Sedan kan du visa de scheman du lagt till på dina smarta enheter på din TV.

 1. Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Kör My Starter genom att välja den tid som visas i skärmens övre högra hörn.
 • Om ingen tid visas ställer du in tiden för din TV.

useful_runmystarter.png

 • Om flera smarta enheter har ställts in på att dela scheman med din TV tillhandahålls schemat på den senaste smarta enheten som ställts in på schemadelning.
 • Du kan använda schemadelning utan att konfigurera Ställ in My Starter.

 

Internet

För mer information om webbläsaren anvisar LG:

Du kan gå till webbplatsen när du anger webbadressen i sökfältet. Om du anger sökordet får du information om sökordet baserat på sökmotorn.*

 1. Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Kör appen Webbläsare.

w15_webbrowser.png 

 1. Du kan lägga till den aktuella sidan på hemskärmen, eller lägga till eller ta bort den aktuella sidan i Bokmärken. (En sida som lagts till på hemskärmen kan endast tas bort på hemskärmen. I detta fall raderas den inte från Bokmärken.)
 2. Läser in den aktuella sidan på nytt.
 3. Du kan slå på/av Mini-TV.
 4. Zoomar in eller ut på skärmen.
 5. Historik: Du kan öppna eller radera historiklistan.
  Bokmärken: Du kan öppna eller radera bokmärkeslistan.
  Inställningar: Du kan konfigurera enkla inställningar för webbläsaren.
  Kodning: Du kan ändra språket när innehållet inte visas korrekt på webbsidan.
 6. Du kan använda webbläsaren i helskärmsläge. Om du vill gå tillbaka till ursprungsskärmen använder du fjärrkontrollen för att flytta till toppen av skärmen. Avsluta helskärmsläge visas.
 7. Avsluta Webbläsaren.
 8. Rekommenderade webbplatser och Mest besökta webbplatser visas i en ny flik.
  Rekommenderade webbplatser kanske inte är tillgängliga i ditt land.
  Om du vill dölja Rekommenderade webbplatser väljer du Av i Inställningar.
 • Webbläsaren har endast stöd för HTML5-media och inte Flash Plug-in.
 • Webbläsaren har inte stöd för plugin-installation.
 • I Webbläsaren kanske det inte är möjligt att spela upp mediafiler i andra format än JPEG/PNG/GIF
 • Webbläsaren kan stängas om det inte finns tillräckligt med minne.
 • I Webbläsaren används enbart teckensnitt som är inbäddade i TV:n. Därför kan texten visas i andra teckensnitt än de på datorn.
 • Webbläsaren har inte stöd för nedladdning av filer och teckensnitt.
 • Eftersom Webbläsaren är en TV-webbläsare kanske den fungerar annorlunda än datorwebbläsare.
 • Eftersom Webbläsaren är en TV-webbläsare kanske visst innehåll inte spelas upp korrekt.
 • Var försiktig när barn använder produkten. Barn kan få åtkomst till olämpligt onlineinnehåll via denna produkt. Du kan blockera olämpligt onlineinnehåll genom att begränsa åtkomsten till vissa appar.**

* På vissa marknader måste du välja bokmärkta webbplatser i stället för sökord.

** För att konfigurera inställningarna trycker du på , väljer Inställningar och därefter Bild och program ..., Säkerhet och sedan Applikationslås.

 

Ställa in Webbläsaren.

Tryck på ikonen MenuIcon.png högst upp på skärmen och välj Inställningar.

Vid start Du kan ställa in webbläsarens startsida på Öppna sidan med ny flik/Fortsätt där jag slutade/Startsida:.*

Sökmotorer Du kan välja standardsökmotor.

Rekommenderade webbplatser Du kan ändra inställningarna så att Rekommenderade webbplatser visas.

Visa alltid bokmärkesfält Du kan ändra inställningarna så att fältet Bokmärken alltid visas.

Privat surfning Du kan konfigurera inställningarna så att dina sökningar inte registreras.

Webbplatsfiltrering
Godkända webbplatser: Du kan konfigurera inställningarna så att enbart tidigare registrerade webbplatser öppnas.Blockerade webbplatser: Du kan konfigurera inställningarna så att specifika webbplatser blockeras.

 • Ange TV:ns lösenord för att använda funktionen Webbplatsfiltrering. Det ursprungliga lösenordet är inställt på ”0000”. När Frankrike väljs som land är lösenordet inte ”0000”, utan ”1234”.

* Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa marknader.

Använda filtreringsfunktionen

Filtreringsfunktionen begränsar visning av onlineinnehåll som kan vara olämpligt för barn. Vi rekommenderar starkt att du aktiverar den här låsfunktionen när dina barn använder internet via TV:n för att undvika problem som nätmobbning eller visning av olämpligt innehåll. Den här funktionen kräver ett avtal med Digital Arts Inc., vilket omfattar en prenumerationsavgift.*

Registrera i-filter

 1. Tryck på Registrera i-filter i Filtreringsinställningar.
 2. Läs villkoren för tjänsten och registrera dig. När du registrerat dig aktiverar du filtreringsfunktionen.

Ändra filtreringsinställningar …

 1. Tryck på Registrera i-filter i Filtreringsinställningar.
 2. Ange lösenordet.
 3. Du kan aktivera/inaktivera filtreringen och ange filtreringsnivå och användarens registreringsinformation.
  • Ställa in filtrering
   i-filter på: Aktiverar filtrering.
   i-filter av: Inaktiverar filtrering.
  • Ställa in en filtreringsnivå
   Klicka på Inställning av filtreringsstyrka.
   Ange en filtreringsnivå genom att följa instruktionerna på skärmen.

Avslutar prenumeration …

Det här alternativet är aktiverat när du har registrerat dig för filtreringskontraktet.

 1. Tryck på Installera i-filter i Filtreringsinställningar.
 2. Ange lösenordet.
 3. Klicka på Inställning av filtreringsstyrka.
  Avsluta prenumerationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

När du registrerat dig väljer du Återställ till ursprungliga inställningar. Filtreringstjänsten avbryts men du avslutar inte kontraktet.

 • Om du vill återuppta filtreringstjänsten registrerar du dig igen i Registrera i-filter.

När du avslutat prenumerationen kan du debiteras en prenumerationsavgift ända tills avslutandet är helt slutfört, även om filtreringsinställningen är inställd på i-filter av.

* Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa marknader. Om du vill öppna Filtreringsinställningar trycker du på , väljer Webbläsare, därefter menyikonen i det övre högra hörnet och sedan Inställningar

 

 

Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att streama från en musikkälla eller direkt från din handhållna enhet. Anslut enheten via Bluetooth till TV:n.

 

Parkoppla en enhet …

Kontrollera att enhetens parkopplingsläge är aktivt.

 1. Tryck på T30-Home2.jpg för att visa hemskärmen.
 2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg för att välja Sound & BeoLink... och tryck sedan på mittknappen.
 4. Tryck på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg för att välja Källor och tryck på T20-Nav-Right.jpg-knappen.
 5. Tryck på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg för att välja Bluetooth och tryck på mittknappen.
 6. I menyn Bluetooth markerar du PARKOPPLA och trycker på mittknappen för att söka efter en enhet att parkoppla till TV:n.
 7. Parkoppling utförs om produkten har öppnats för parkoppling.

 

Bryta en parkoppling till en enhet …

 1. Tryck på T30-Home2.jpg för att visa hemskärmen.
 2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg för att välja Sound & BeoLink... och tryck sedan på mittknappen.
 4. Tryck på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg för att välja Källor och tryck på T20-Nav-Right.jpg-knappen.
 5. Tryck på T20-Nav-Up.jpg eller T20-Nav-Down.jpg för att välja Bluetooth och tryck på mittknappen.
 6. I menyn Bluetooth markerar du Parkopplade enheter och trycker på mittknappen för att visa en lista med parkopplade enheter.
 7. Markera den enhet som inte ska vara parkopplad. Tryck på mittknappen.
 8. Markera RADERA och tryck på mittknappen

  

Meddelanden

För mer information om meddelanden anvisar LG:

Meddelanden överför meddelanden i realtid från olika appar och LG-tjänster. Det visar statusen för appar som körs för närvarande och gör att du kan visa, radera och köra alla meddelanden på ett ställe.

 1. Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Kör appen Meddelanden.

w15_notifications.png

 1. Du kan radera meddelanden.
 2. För meddelanden med mycket innehåll trycker du på mer för att öppna dem i fullständig vy.
 3. Du kan radera alla meddelanden.
 4. Du kan starta appen eller flytta till URL.

 

Observera att alla funktioner inte är tillgängliga på alla marknader.