BeoSound 1 har låst sig och svarar inte på kommandon – vad ska jag göra?

Om BeoSound 1 har låst sig kan du starta om maskinvaran. Använd nätkabeln för att ansluta BeoSound 1 till eluttaget. Slå på strömmen.

Håll strömknappen, till vänster om eluttaget i uttagspanelen, nedtryckt i ca 20 sekunder. Då stängs BeoSound 1 av och startas om.