Grundläggande funktioner

 

Instruktioner för din TV beskrivs med din Bang & Olufsen-fjärrkontroll och kan nås antingen via din TV eller annan enhet som är ansluten till internet. För vissa funktioner hittar du beskrivningar av LG:s instruktioner. För dessa instruktioner rekommenderar vi att du bekantar dig med skillnaderna mellan din Bang & Olufsen-fjärrkontroll och den LG-fjärrkontroll som beskrivs. Se artikeln FJÄRRKONTROLL”.

 

Hantering av fjärrkontrollen

Nedan visas ett exempel på hantering av fjärrkontrollen.

För att aktivera bildlägen direkt …

 1. Tryck på LIST och sedan på  eller  för att ta fram Bild på BeoRemote One-displayen. Tryck därefter på mittknappen.
 2. Använd  och  för att stega mellan lägena, och tryck på mittknappen för att välja ett läge.
 3. Tryck  tills Bild försvinner från displayen.

Fjärrkontrollknapparna, som t.ex. LIST eller Högtalare, indikerar antingen en fysisk knapp som du måste trycka på eller en text på BeoRemote One-displayen. Tryck på LIST, TV eller MUSIC på BeoRemote One för att ta fram text på BeoRemote One-displayen. Mer information finns i BeoRemote One-guiden på www.bang-olufsen.com/guides/beoremoteonebt.

 

 

Så navigerar du i menyer

V200_Example-of-a-menu.png

 

Navigera i menyer och välj inställningar med fjärrkontrollen. När du trycker på  visas en startmeny, som ger överblick över tillgängliga appar och olika funktioner.

När en meny visas på skärmen kan du navigera bland menyalternativen, visa inställningar eller ange data.

 • Använd , ,  och  för att välja en meny, ta fram en undermeny, gå tillbaka en menynivå eller ändra en inställning.
 • Använd sifferknapparna för att ange data.
 • Tryck på mittknappen för att spara en inställning.
 • Använd de olikfärgade knapparna för att välja ett alternativ.
 • Tryck på  för att lämna menyn.

 

Stega mellan olika menysidor

Vissa menyer tar upp större plats än vad som ryms på TV-skärmen. Du kan bläddra dig igenom sådana menyer.

 • Tryck på  eller  för att stega i sidor.
 • Tryck på  eller  för att bläddra genom menyposter.

 

Välja källa

Du kan ta fram en källa genom att trycka på någon av knapparna TV eller MUSIC och välja en källa på fjärrkontrollens display. Vissa källor kan också väljas från hemskärmen.

 1. Tryck på  för att visa hemskärmen.
 2. Använd pilknapparna för att markera en källa och tryck på mittknappen

 

Hemskärmen

På hemskärmen finns ett antal olika funktioner som du kan använda för att till exempel starta appar, byta TV-kanal eller växla till en ansluten enhet. Här finns också inställningar.

I raden av funktioner på hemskärmen hittar du också  ett fält med användarguiden med information om online-guiden.

För mer information om hemskärmen anvisar LG:

Du kan öppna hemskärmen genom att trycka på HOME-knappen på din fjärrkontroll. Du kan kombinera appar som används regelbundet på en separat skärm och använda vilken som helst när du själv önskar.

 

 w15_home_main.png

 1. Det är enkelt att ändra inställningarna på din TV.
 2. Du kan visa dagens väder och schema. För att se scheman måste du konfigurera dem i förväg.*
 3. Lägg till innehåll som du vill använda, enkelt och snabbt. (Den här funktionen stöds inte i vissa länder. När du väljer funktionen kommer du att hänvisas till LG Content Store.)
 4. Genom att lägga till program du gillar, kan du kontrollera programinformation och titta på det önskade programmet enkelt och snabbt.
 5. Detta är en lista över nyligen använda appar. Du kan köra eller avsluta alla appar som du har använt nyligen.
 6. Du kan köra, flytta och ta bort alla appar som installerats på din TV.

 

Använda listan med nyligen använda appar

Du kan köra eller avsluta alla appar du har använt nyligen.**

 

 w15_recent.png

 1. Avsluta appen.

*Mer information finns i artikeln 'ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR'.

**För att hämta listan med senaste användningar trycker du på LIST på BeoRemote One, fortsätter med  och  för att hitta Senaste och trycker på mittknappen.

 

Hantera appar

Du kan visa en lista över alla appar som har installerats på din TV, ändra deras positioner eller ta bort dem.

w15_appall.png

 1. Tryck på  för att visa hemskärmen.
 2. Tryck på  för att flytta till den sista funktionen i raden av appar (redigeringsläget för appar) och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på  eller  för att flytta till appen du vill redigera och tryck sedan på mittknappen
 4. Tryck på  eller  för att flytta appen till önskad position och tryck sedan på mittknappen. För att ta bort en app väljer du ikonen Radera app ovanför appen. Du kan flytta och ta bort valfritt antal appar innan du lämnar redigeringsläget.
 5. Välj KLAR för att lämna appens redigeringsläge.
 • Vissa appar kan inte redigeras.

 

Avbryt den aktuella funktionen

 1. Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Välj namnet på appen i skärmens övre vänstra hörn med fjärrkontrollen för att visa Stäng-ikonen.
 3. Välj Stäng-ikonen som visas bredvid appens namn för att avsluta den aktuella funktionen.

w15_appclose.png