Anslutningar

Med hjälp av TV:ns anslutningspanel kan du ansluta insignalkablar och olika typer av extraprodukter, t.ex. en Blu-ray-spelare eller ett musiksystem. 

Produkter som du ansluter till de olika uttagen kan registreras i menyn Källor . Mer information finns i artikeln 'KONFIGURERA ANSLUTNA PRODUKTER'.

 

V200_12_TV-connections.png

Bilden visar ett exempel på anslutningar till uttagen AERIALSAT 1-2 och PL1-4 .

Innan du ansluter någon produkt till TV:n måste den kopplas bort från elnätet. Ett undantag är när du ansluter en källa till HDMI IN-uttaget eller USB-porten.

Beroende på vilken typ av produkt du ansluter till TV:n kan du behöva olika kablar och ibland även adaptrar. Kablar och adaptrar finns hos din Bang & Olufsen-återförsäljare.

 

Tuner

Om du använder funktionerna för hårddiskinspelaren i kombination med en parabolantenn måste du använda ett LNB med två uttag. Om du har fler än en parabolantenn måste du även använda en DISEqC-omkopplare. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information.

Observera att tuneralternativen kan variera beroende på din marknad.

 

Högtalare

Använd högtalare från Bang & Olufsen. Kablar finns hos din Bang & Olufsen-återförsäljare.

Du kan även ansluta upp till åtta högtalare trådlöst. Mer information finns i artikeln 'LJUDINSTÄLLNINGAR'.

För att uppnå bästa möjliga trådlösa anslutning bör du inte placera någon av de trådlösa högtalarna längre bort än cirka 9 meter från TV:n.

Placera inga hinder framför TV:n eller de trådlösa högtalarna eftersom det kan störa den trådlösa anslutningen. De trådlösa högtalarna bör placeras i samma rum och vara synliga från TV:n. I bruksanvisningen för högtalaren finns information om huruvida högtalaren kan anslutas trådlöst eller inte.

 

Produkter med HDMI™-utgång

Produkter med HDMI-utgång, till exempel en set top-box, kan anslutas till valfritt HDMI IN-uttag på TV:n. Mer information om hur du konfigurerar de anslutna produkterna finns i artikeln 'KONFIGURERA ANSLUTNA PRODUKTER'.

En konfigurerad källa kan väljas med BeoRemote One och några via hemskärmen.

Du kan styra anslutna produkter med den tillhörande fjärrkontrollen eller ladda ner en PUC-tabell (Peripheral Unit Controller), om sådan finns, och använda Bang & Olufsen-fjärrkontrollen. Mer information finns i artikeln 'SERVICE OCH MJUKVARUUPPDATERING'.

 

Anslutningspaneler 

Produkter som du ansluter permanent till anslutningspanelen kan du registrera i menyn Källor  genom att trycka på  för varje källa. Mer information finns i artikeln 'KONFIGURERA ANSLUTNA PRODUKTER'.

Vi rekommenderar att du ansluter TV:n till Internet för att kunna använda smart-TV-funktioner, ta emot programvaruuppdateringar och ladda ner PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller). Med hjälp av PUC-tabeller kan du styra anslutna produkter från andra tillverkare med fjärrkontrollen från Bang & Olufsen.

Anslut eluttaget ( ͠  ) på TV:ns anslutningspanel till ett vägguttag.

Den medföljande kontakten och nätsladden är specialkonstruerade för produkten. Byt inte kontakten. Om det finns skador på nätsladden måste du köpa en ny hos en Bang & Olufsen-återförsäljare.

 

( ͠  ) Elnät (Skärm)
Anslutning till elnätet.

 

SoundCenter – anslutningspanel

Mains_connection_panel.png

( ͠  ) Elnät (SoundCenter)
Anslutning till elnätet.

 01d.-V200_SC-main-connection-panel.png

STAND
För att ansluta ett motordrivet stativ eller väggfäste. Information om hur du kalibrerar ett golvstativ eller väggfäste finns i artikeln 'STATIV INSTÄLLNINGAR'

 

PUC 1-3 (A+B)
För IR-kontrollsignaler till externa produkter som har anslutits till en HDMI IN -ingång. Gör att du kan styra anslutna produkter från andra tillverkare med fjärrkontrollen från Bang & Olufsen.

 

MIC
Endast för anslutning av en kalibreringsmikrofon, för automatisk kalibrering av anslutna högtalare.

 

PL 1-4 (Power Link)
För anslutning av externa högtalare i ett surround ljudsystem. Mer information finns i artikeln 'ANSLUT PRODUKTER'.

 

LINE-IN, OPTICAL-IN
Vänster och höger line ingång/optisk ingång.

 

 (Ethernet)
För anslutning till Internet.För att få tillgång till Internet, smart-TV, programvaruuppdateringar och nedladdningsbara PUC-tabeller.

Se till att kabelanslutningen mellan produkten och routern inte går utanför byggnaden, för att undvika kontakt med högspänningsledningar.

Vi rekommenderar att du konfigurerar TV:n för automatisk uppdatering av systemprogramvaran, se artikeln 'SERVICE OCH PROGRAMVARUUPPDATERING'.

 

SERVICE
För serviceanvändning.

 

HDMI IN A-D
Via HDMI-gränssnittet (High Definition Multimedia Interface) kan du ansluta många olika källor, t.ex. set-top-boxar, multimediaspelare, Blu-ray-spelare eller en PC. För att styra produkter från andra tillverkare än Bang & Olufsen med din fjärrkontroll från Bang & Olufsen och för optimal ljudkvalitet rekommenderar vi att du ansluter produkterna till HDMI-ingångar på SoundCenter.

 

TV-skärm – huvudanslutningspanel

Endast för EU

01a.-V200_LG-main_connection-panel-EU.png

Endast för Kina

01a.-V200_LG-main_connection-panel-CHINA.png


Endast för Hongkong/Asien

01a.-V200_LG-main_connection-panel-ASIA.png

 

Endast för Japan

01a.-V200_LG-main_connection-panel-JAPAN.png

Endast för Korea

01a.-V200_LG-main_connection-panel-KOREA.png

Endast för Nordamerika

01a.-V200_LG-main_connection-panel-US.png

 

RS232 (SVC ONLY)
Endast för service.

 

LAN/CTRL
För anslutning av Ethernet-kabeln som är ansluten till SoundCenter. Endast för installation.

 

1-3 (Uttag för antenningång)

Endast för installation. Uttag för antenningång, t.ex. för ett digitalt antenn- eller kabel-TV-nät eller för en UHD TV-signal. Eventuellt finns inte alla uttagen 1, 2 och 3. Uttagen för antenningångarna måste flyttas till TV:ns centrala anslutningsområde med hjälp av tunerns medföljande förlängningskabel. Matcha uttagets nummer med numren på tunerns förlängningskablar.

  

HDMI IN 4
Via HDMI-gränssnittet (High Definition Multimedia Interface) kan du ansluta många olika källor, t.ex. set-top-boxar, multimediaspelare, Blu-ray-spelare eller en PC. För att styra produkter från andra tillverkare än Bang & Olufsen med fjärrkontrollen från Bang & Olufsen och för optimal ljudkvalitet rekommenderar vi att du ansluter produkter till HDMI-ingångar på SoundCenter.

 

USB IN 2-3 ()
För anslutning av en USB-enhet för att se på digitala foton och videofiler eller lyssna på musikfiler. Om du ansluter en USB-, HDD- eller SSD-enhet kan du använda den som en extern hårddiskinspelare.

 

TV-skärm – sidoanslutningspanel

Endast för EU

01b.-V200_LG-main_connection-panel-EU.png

Endast för Kina

01b.-V200_LG-main_connection-panel-CHINA.png

Endast för Hongkong/Asien

01b.-V200_LG-main_connection-panel-ASIA.png 

Endast för Japan

01b.-V200_LG-main_connection-panel-JAPAN.png

Endast för Korea

01b.-V200_LG-main_connection-panel-KOREA.png

Endast för Nordamerika

01b.-V200_LG-main_connection-panel-NORTH_AM.png

HDMI IN 1 & 3*
Via HDMI-gränssnittet (High Definition Multimedia Interface) kan du ansluta många olika källor, t.ex. set-top-boxar, multimediaspelare, Blu-ray-spelare eller en PC. För att styra produkter från andra tillverkare än Bang & Olufsen med fjärrkontrollen från Bang & Olufsen och för optimal ljudkvalitet rekommenderar vi att du ansluter produkter till HDMI-ingångar på SoundCenter.
*HDMI 2 reserverad för kommunikation med SoundCenter.

 

USB IN 1 ()
För anslutning av en USB-enhet för att se på digitala foton och videofiler eller lyssna på musikfiler. Om du ansluter en USB-, HDD- eller SSD-enhet kan du använda den som en extern hårddiskinspelare.

 

PCMCIA CARD SLOT X 2
Plats för en CA-modul och kort för tillgång till kodade digitala kanaler. Kontakta din Bang & Olufsen återförsäljare för mer information om kompatibla kort- och modul kombinationer. Dessa uttag saluförs endast på vissa marknader.

 

 TV-skärm – central anslutningspanel

Endast för EU

01c.-V200_LG-side-connection-panel-EU.png

Endast för Kina

01c.-V200_LG-side-connection-panel-CHINA.png


Endast för Hongkong/Asien

01c.-V200_LG-side-connection-panel-ASIA.png 

Endast för Japan

01c.-V200_LG-side-connection-panel-JAPAN.png

Endast för Korea

01c.-V200_LG-side-connection-panel-KOREA.png

Endast för Nordamerika

01c.-V200_LG-side-connection-panel-NORTH-AM.png

ANTENNA /CABLE IN
Antenningång för ett digitalt antenn- eller kabel-TV-nät eller för en analog TV-signal.

700mA LNB IN Satellite Sub
Antenningång för digitala satellitsignaler. Detta uttag saluförs endast på vissa marknader. 

700mA LNB IN Satellite Main
Antenningång för digitala satellitsignaler. Detta uttag saluförs endast på vissa marknader.

ANTENNA /(UHDTV)
Antenningång för ett digitalt antenn- eller kabel-TV-nät eller för en UHDTV TV-signal. Detta uttag saluförs endast på vissa marknader.