Vrida TV:n

Vrida TV:n med hjälp av fjärrkontrollen.

 

Vrida en TV som är monterad på ett golvstativ

  1. Tryck på LIST och sedan på  eller  för att visa Stativ på BeoRemote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.
  2. Välj manuell kontroll och tryck på mittknappen.
  3. Tryck på  eller  för att vrida TV:n vid röret på golvstativet.
  4. Tryck på  eller  för att vrida TV:n vid golvstativets bas, eller ...
  5. ... tryck på  eller  för att markera en position som TV:n ska vridas till och tryck sedan på mittknappen.

 

Vrida en TV som är monterad på ett väggfäste 

  1. Tryck på LIST och sedan på  eller  för att visa Stativ på BeoRemote One-displayen och tryck sedan på mittknappen.
  2. Välj manuell kontroll och tryck på mittknappen.
  3. Tryck på eller  för att vrida TV:n, eller ...
  4. ... tryck på  eller  för att markera en position som TV:n ska vridas till och tryck sedan på mittknappen.

 Det motordrivna golvstativet måste kalibreras innan du kan använda det. Mer information finns i artikeln STATIVINSTÄLLNINGAR.