Multi-view

Med Multi-view kan du titta på ett annat program eller en extern ingång i en annan vy. 

Du kan öppna Multi-view genom att trycka på LIST och sedan  eller för att hitta Multi View på BeoRemote One-skärmen och trycka på mittknappen.

För mer information om att titta på två källor samtidigt anvisar LG:

 1. Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen.
 2. Kör appen Multi-view.

multiview_main.png

 • I läget Multi-view kan du välja knappen Växla till fullskärm för varje skärm för att växla till helskärmsvy.
 • Om du väljer din önskade skärm medan du tittar på TV spelas ljudet från den skärmen upp.
 • Använd P upp-/nerknapparna på fjärrkontrollen för att ändra program på den valda skärmen.
 • Multi-view kanske inte är tillgängligt för Ultra HD-program.
 • Multi-view och inspelningsfunktionen (endast tillgänglig i vissa länder) kan inte användas samtidigt.
 • Multi-view och Liveuppspelning (endast tillgänglig i vissa länder) kan inte användas samtidigt.
 • Användningen av Multi-view kan begränsas beroende på vilken enhet som anslutits eller styrkan hos sändningssignalen.

 

Välja ingång

 1. Du kan välja en ingång för varje skärm genom att klicka på Mer högst upp på TV-skärmen.

livetv_multiview_input.png

 • När du kör funktionen för första gången visar en av skärmarna den Live-TV du nyligen tittade på eller en extern ingång. Funktionen memorerar sedan kombinationen av inställningar för de två skärmarna och anger den för framtida användning.*
 • Vilka bildtyper som stöds för en skärm kan variera utefter inställningarna för den andra skärmen.
 • Tillgängliga inställningar för de två skärmarna varierar beroende på modell eller land.

 * Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa marknader.