Digital text-TV

Den här artikeln är endast tillämplig för vissa marknader.

Vissa digitala kanaler erbjuder digital text-TV. Det här innebär att du använder siffer-, färg- och pilknapparna för att välja och navigera.

Observera att digital text-TV inte är tillgängligt på alla marknader.

Du kan öppna digital text-TV genom att trycka på LIST och sedan på  och för att hitta Text på BeoRemote One-displayen och trycka på mittknappen.

För mer information om hur du använder digital text-TV anvisar LG:

TV:n ger dig tillgång till digital text-TV vilket ger mycket bättre text, grafik osv. än äldre analog text-TV. Denna digitala text-TV kan komma åt speciella och specifika tjänster som sänder digital text-TV.

  • Endast i Storbritannien/Irland
  • Digital text-TV-tjänst tillhandahålls av större leverantörer som BBC, iTV och så vidare ...
  • Tjänsten digital text-TV tillhandahålls av MHEG.

 

Text-TV inom digital tjänst

  1. Tryck på nummer- eller sidknappen för att välja en viss tjänst som sänder digital text-TV.
  2. Följ anvisningarna på digital text-TV och gå vidare till nästa steg genom att trycka på TEXT, knapparna navigering, röd, grön, gul, blå eller nummerknapparna och så vidare ... *
  3. Tryck på nummer- eller sidknappen för att använda en annan tjänst för digital text-TV.

 

Text-TV inom digital tjänst

  1. Tryck på nummer- eller sidknappen för att välja en viss tjänst som sänder digital text-TV.
  2. Tryck på TEXT- eller färgknappen för att byta till text-TV.*
  3. Följ anvisningarna på digital text-TV och gå vidare till nästa steg genom att trycka på navigeringsknappen, knapparna röd, grön, gul, blå eller sifferknapparna och så vidare ...
  4. Tryck på TEXT- eller färgknappen för att stänga av digital text-TV och gå tillbaka till TV-tittande.*

* Observera att Text-knappen visas i BeoRemote One-listan när du trycker på LIST.

Om du kan använda både digital text-TV och text-TV ställer du in vilken funktion du vill använda i menyn Datatjänst. Mer information finns i artikeln DATATJÄNST.