Indikatorlampa för standby

Standbyindikatorn sitter i mitten längst ned på TV:n och ger information om TV:ns status.

 (Fast grönt) TV:n är på, men ingen bild visas på skärmen.
 (blinkande grönt) TV:n har kopplats bort från elnätet och anslutits på nytt. 
 (långsamt blinkande rött) Dra inte ur TV:ns kontakt ur vägguttaget. Detta kan bero på att den nya programvaran aktiveras.