Anpassa TV-upplevelsen

Du kan anpassa BeoRemote One med en MinKnapp. Du kan spara en ”ögonblicksbild” av det som visas eller spelas upp för tillfället. På så sätt kan du anpassa upplevelsen så att du kan återskapa den snabbt med ett enkelt knapptryck. En ögonblicksbild kan innehålla aktuella inställningar för en vald källa, till exempel stativpositioner, ljudläge och högtalargrupp. Du kan också använda den för att aktivera en viss källa med hjälp av en MinKnapp.

Mer information om hur du aktiverar en källa direkt med TV- eller MUSIC-knappen från standby finns i artikeln SERVICE OCH PROGRAMUPPDATERING”.

 

Spara en ögonblicksbild

Du kan spara ögonblicksbilder som du sedan kan aktivera med hjälp av MinKnapp-knapparna. TV:n måste vara på och du måste ha valt en källa.

  1. Håll ner en MinKnapp för att ta fram en lista med alternativ som du kan inkludera i ögonblicksbilden.
  2. Markera de olika alternativen och tryck på mittknappen för att aktivera eller inaktivera dem.
  3. Markera Spara och tryck på mittknappen för att spara inställningarna.

Om alla alternativ är avmarkerade kan du välja Radera för att ta bort ögonblicksbilden från knappen.

Om du lagrar en ögonblicksbild med en knapp som redan har kopplats till en annan ögonblicksbild, ersätts den befintliga ögonblicksbilden av den nya. 

 

Använda en ögonblicksbild

Du kan använda en ögonblicksbild när du ser på TV.

  1. Tryck på knappen som används för den önskade ögonblicksbilden. 

När du aktiverar en sparad ögonblicksbild blir inställningarna tillfälliga och gäller tills du justerar dem, väljer en annan källa eller försätter TV:n i standbyläge.

Om det objekt som har sparats i en ögonblicksbild inte längre finns tillgängligt kommer ögonblicksbilden ändå att aktiveras, men innehållet spelas upp på normalt sätt för den valda källan.