Hur återställer jag BeoSound 2 till fabriksinställningarna?

Återställ BeoSound 2-enheten till fabriksinställningarna genom att öppna Bang & Olufsen-appen och gå till Inställningar. Klicka på Mina produkter och välj enheten. Gå sedan till menyn Ställ in och klicka på Inställningar, Återställ och bekräfta Återställ till fabriksinställningar för att återställa enheten till fabriksinställningarna.

Du kan även återställa BeoSound 2 till fabriksinställningarna genom att använda stifthålet i uttagspanelen. Räta ut ett gem och stick in ena änden i hålet för att göra en lång tryckning. När både status-LED-lampan och lins-LED-lampan blinkar rött en gång återställs BeoSound 2. Efter ca 1,5 minut är BeoSound 2 klar för förstagångsinstallation igen.

Se Börja här.