Vad betyder de röda, orange, vita och blå ljussignalerna på BeoSound 2?

Status-LED (på produktens ovansida, mitt på touchplattan):

Vitt sken (en kort stund)

Påslagen. Under användning.

Rött, snabbt blinkande

Maskinvarufel

 

Lins-LED (i mitten, under touchplattan):

Vitt, långsamt blinkande

Startar

Vitt, fast sken

Ansluten till nätverket, klar för användning

Blått, snabbt blinkande

Parkoppling via Bluetooth upprättas.

Blått sken, en kort stund

Bluetooth-anslutning upprättad

Rött sken, en kort stund

Bluetooth-anslutning misslyckades

Blått, fast sken

När enheten inte är konfigurerad för nätverk och inte i konfigureringsläge

Brandgult, snabbt blinkande

Klar för nätverkskonfiguration. Soft AP-/WAC-läge.

Brandgult, långsamt blinkande

Ansluter till nätverk

Brandgult, fast sken

Trådlös anslutning av medelbra kvalitet

Rött, fast sken

Trådlös anslutning av dålig kvalitet

Rött, snabbt blinkande

Kunde inte ansluta till det trådlösa nätverket.

Status-LED och lins-LED samtidigt

Rött, blinkar en gång

Återställ till fabriksinställningar

Rött, långsamt blinkande

Uppdaterar programvara