Ansluta en enhet via line-in

Du kan ansluta en enhet till din BeoSound 2-högtalare via line-in-uttaget, för att använda den som line-in-högtalare.

Du kan justera högtalarens volym både via den line-in-anslutna enheten och på högtalaren.

Om inget ljud hörs när du har börjat spela upp musik från den källa som är ansluten till line-in-uttaget, kanske du måste ändra line-in-signalens nivå i BeoSetup App.

Gå till menyn INSTÄLLNINGAR, och välj menyn KÄNSLIGHET FÖR LINE-IN för att ange känslighetsnivån för line-in. Vilken inställning som bör väljas beror på den anslutna produkten. Hög passar för de flesta bärbara MP3-spelare. Medium är avsedd för ljudutrustning och datorer av standardtyp. Låg passar för DVD-/BD-spelare.

Om du spelar upp musik via line-in och växlar till en annan källa, kan du återansluta line-in, antingen via Bang & Olufsen app eller genom att dubbelknacka på touchplattan på BeoSound 2 för att stega bland de tillgängliga källorna.

Om du slutar spela upp från line-in, övergår BeoSound 2 till standby efter 3 minuter.