Parkoppling, nätverksstatus och fabriksåterställning

På TV:ns baksida finns en knapp för parkoppling och för fabriksåterställning.

01e.-V200_mains_network_pairing.png

När du trycker på och håller nere knappen PAIRING som sitter nederst på TV:n under 1,5 sekunder, öppnas TV:n för parkoppling med en fjärrkontroll. Tryck på knappen igen för att avsluta parkopplingsläget.

Knappen FACTORY RESET är avsedd för service. Enbart SoundCenter-enheten återställs till fabriksinställningarna.

Indikatorlampan för NETWORK STATUS under knappen FACTORY RESET ger dig status om parkopplingen och nätverksanslutningen:

 

Vitt (fast sken) Ansluten till ett nätverk.
Vitt (blinkande) TV:n har kopplats bort från elnätet, anslutits på nytt och är nu i startfasen. 
Orange (fast sken) Ansluten till ett trådlöst nätverk, signalstyrkan är låg.
Orange (blinkande) Ansluter till ett trådlöst nätverk
Rött (kortvarigt fast sken) Parkopplingen misslyckades. Försök igen. Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår.
Rött (blinkar långsamt) Programvaran uppdateras.
Blått (fast sken) Trådlöst nätverk har inte konfigurerats och det finns ingen trådbunden nätverksanslutning.
Blått (kortvarigt fast sken) Parkoppling lyckades.
Blått (blinkande) TV:n är öppen för parkoppling.