Ansluta produkter

Ansluta andra produkter, som digitala källor, Smart Cards, högtalare eller en dator. I Enhetsanslutaren som väljs i Hem-menyn kan du se en lista över anslutna produkter. 

 

Digitala källor

Du kan ansluta externa HDMI-källor, t.ex. en set-top-box, en dator eller en spelkonsol. Alla produkter som ansluts till TV:n kan konfigureras. Mer information finns i artikeln KONFIGURERA ANSLUTNA PRODUKTER.

Beroende på vilken produkt du ansluter till TV:n kan du behöva olika kablar och ibland även adaptrar. Om du har fler än en typ av produkt som kräver ett PUC-uttag måste du köpa en extra PUC-kabel. Kablar och adaptrar finns hos din Bang & Olufsen-återförsäljare.

Ansluta en digital källa ...

 1. Anslut kabeln till relevant uttag på den digitala produkten.
 2. Dra kabeln till ett HDMI IN-uttag på TV:n. Vi rekommenderar att du använder ett av HDMI A-D-uttagen för att kunna styra en källa med Bang & Olufsen-fjärrkontrollen.
 3. Om du vill kunna styra den digitala produkten med din fjärrkontroll från Bang & Olufsen ansluter du en IR-sändare till något av PUC-uttagen och kopplar den till den digitala produktens IR-mottagare. Du hittar mer information om IR-sändare under ”IR-sändare” i denna artikel.
 4. Konfigurera källan genom att följa instruktionerna på skärmen.*

* När du väljer Spelkonsol som källa, aktiveras bildläget Spel som standardinställning. Du kan ändra inställningen tillfälligt. Mer information finns i artikeln ”BILDINSTÄLLNINGAR”.

Ansluta en kamera …

 1. Anslut kabeln till relevant uttag på kameran.
 2. Dra kabeln till ett HDMI IN-uttag på TV:n. 
 3. Konfigurera källan genom att följa instruktionerna på skärmen.

 

Dator

Innan du ansluter en dator måste du dra ur nätsladdarna till TV:n, datorn och alla anslutna produkter.

 1. Använd en lämplig kabel och anslut ena änden till DVI- eller HDMI-utgången på datorn och den andra änden till ett HDMI IN-uttag på TV:n. Vi rekommenderar att du använder ett av HDMI A-D-uttagen för att kunna styra en källa med Bang & Olufsen-fjärrkontrollen.
 2. Om du använder DVI-utgången på datorn använder du lämplig kabel och ansluter den digitala ljudutgången på datorn till LINE IN-uttaget på TV:n för att kunna höra ljud från datorn i högtalarna som du anslutit till TV:n.
 3. Sätt i nätsladdarna till TV:n, datorn och alla anslutna produkter. Kom ihåg att datorn måste vara ansluten till ett jordat uttag enligt installationsanvisningarna för datorn.
 4. Konfigurera källan genom att följa instruktionerna på skärmen.

 

Bluetooth-källor

Du kan använda Bluetooth för att streama från en musikkälla eller direkt från din handhållna enhet. Anslut enheten till TV:n via Bluetooth, se artikeln SMART-TV.

 

Analog ljudkälla 

Du kan ansluta en analog ljudkälla. Se artikeln KONFIGURERA ANSLUTNA PRODUKTER för att ta reda på hur du konfigurerar produkter som är anslutna till TV:n.

Koppla bort alla system från elnätet innan du ansluter ytterligare produkter.

 1. Anslut kabeln till relevant uttag på den produkt som du vill ansluta.
 2. Dra kabeln till LINE-IN-uttaget på TV:n.
 3. Sätt i nätsladdarna till TV:n och de anslutna produkterna.
 4. Konfigurera källan genom att följa instruktionerna på skärmen.

Olika typer av adaptrar och ibland även kablar krävs. Kablar och adaptrar finns hos din Bang & Olufsen-återförsäljare.

 

IR-sändare

Om du vill kunna styra produkter från andra tillverkare än Bang & Olufsen med en BeoRemote One ansluter du en IR-sändare från Bang & Olufsen till tredjepartsprodukten och ansluter den sedan till ett PUC-uttag på anslutningspanelen. För att styrningen via fjärrkontroll ska fungera måste sändaren fästas nära IR-mottagaren på den anslutna produkten. Innan du fäster sändaren permanent ska du kontrollera att du kan använda menyerna för produkten på TV:n med BeoRemote One.

När du ansluter sändaren till ett PUC-uttag i menyn Källor som finns under Ljud och BeoLink ... i Inställningar anges inställningarna för IR-sändaren automatiskt. Du kan också ställa in uttaget manuellt om du behöver använda andra inställningar.

Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare om du behöver en extra PUC-kabel.

Mer information om att ladda ner PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller) för set-top-boxar finns i artikeln KONFIGURERA ANSLUTNA PRODUKTER.

 

Smart Card

Om du vill se på kodade kanaler kontaktar du din tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören registrerar dig som godkänd tittare, oftast mot en avgift. Därefter får du ett Smart Card och en CA-modul. Observera att dessa endast gäller för en tjänsteleverantör och därmed bara fungerar för vissa kanaler.

Om du vill se information om det anslutna gemensamma gränssnittet (Common Interface, CI) trycker du på  och sedan på Inställningar och därefterBild och program ..., Program och CI-information

Observera att det endast går att använda CI-moduler eller CAM-moduler på vissa marknader.

För mer information om CI och Smart Cards anvisar LG:

Om du använder en CI-modul eller CAM-modul,

 • Den här funktionen gör det möjligt för dig att titta på vissa krypterade tjänster (betaltjänster).
 • Om du tar bort CI-modulen kan du inte titta på betaltjänster.
 • CI-funktionerna (Common Interface, gemensamt gränssnitt) kanske inte är tillgängliga beroende på landets sändningsomständigheter.
 • När modulen kopplas in i CI-platsen kan du komma åt modulmenyn.
 • När TV:n slås på efter att du har anslutit en CI-modul kanske du inte har någon video- och ljudutgång i kodade program.
 • När du använder en CAM (Conditional Access Module) ska du kontrollera att den uppfyller kraven för DVB-CI eller CI plus.
 • En onormal CAM-process kan orsaka en dålig bild.
 • Om TV:n inte visar någon video eller inte ger ifrån sig ljud när CI + CAM är anslutna ska du kontakta din antenn-/kabel-/satellitoperatör. (Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller.)

 

Högtalare

Du kan ansluta upp till åtta kabelanslutna högtalare och subwoofrar till TV:n med hjälp av Power Link-kablar.

Du kan också ansluta upp till åtta högtalare trådlöst, även subwoofrar. Mer information om installation av trådlösa högtalare finns i artikeln LJUDINSTÄLLNINGAR.

Koppla bort alla system från elnätet innan du ansluter ytterligare produkter.

Beroende på vilken typ av högtalare du ansluter till TV:n kan du behöva olika kablar och ibland även adaptrar. Kablar och adaptrar finns hos din Bang & Olufsen-återförsäljare.

14.-V200_13_Speaker-connections.png

Bilden visar ett exempel på ett högtalarsystem med två främre högtalare, två seriekopplade bakre högtalare och en subwoofer.

Ansluta högtalare …

 1. Anslut en Power Link-kabel till relevant uttag på de högtalare du vill ansluta till TV:n.*
 2. Dra kablarna till lediga uttag märkta PL 1–4 på TV:n.
 3. Anslut en Power Link-kabel till relevanta uttag på en subwoofer.
 4. Dra kablarna till lediga uttag märkta PL 1–4 på TV:n.
 5. Sätt i nätsladdarna till TV:n och de anslutna högtalarna.

* Kom ihåg att ställa in omkopplaren för vänster och höger position på högtalarna, beroende på om din högtalare är placerad till vänster eller höger om din lyssnarposition.

Om du vill ansluta två högtalare till ett PL-uttag på TV:n och det inte är möjligt att dra kabeln i en slinga mellan högtalarna behöver du en extra kabeldelare. Kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare för mer information.