Styra anslutna produkter

Den inbyggda Peripheral Unit Controller-enheten (PUC-enheten) fungerar som tolk mellan anslutna videoprodukter (exempelvis en set-top box, en videobandspelare eller en Blu-ray-spelare) och din fjärrkontroll från Bang & Olufsen.

Ladda ner en PUC-tabell och använd fjärrkontrollen från Bang & Olufsen för att styra funktioner i produkter från andra tillverkare än Bang & Olufsen. Information om hur du laddar ner en PUC-tabell finns i artikeln SERVICE OCH PROGRAMUPPDATERING.

Fler anvisningar om de olika funktioner som din utrustning erbjuder finns i handledningen till respektive produkt.

Det kan hända att vissa funktioner i TV:n inte är tillgängliga när produkter från andra tillverkare än Bang & Olufsen har anslutits. Alla anslutna videoprodukter stöds inte av Bang & Olufsen. Du kan få ytterligare information om vilka produkter som stöds genom att kontakta din Bang & Olufsen-återförsäljare.

 

Styra andra produkter med BeoRemote One

Vissa funktioner är tillgängliga direkt via BeoRemote One när du slår på produkterna. Fler funktioner är tillgängliga via LIST-knappen på fjärrkontrollens display.

  1. Tryck på TV för att ta fram källor på BeoRemote One-displayen och använd sedan  eller  för att markera det källnamn som har konfigurerats för en ansluten produkt, till exempel HDMI IN A.
  2. Tryck på mittknappen för att slå på den.
  3. Tryck på LIST för att ta fram en lista med källans funktioner.
  4. Tryck på eller  och sedan på mittknappen för att aktivera önskad funktion.

Om du vill kunna ta fram en favoritkälla snabbt kan du spara källan på en MinKnapp på BeoRemote One. Mer information finns i artikeln ANPASSA TV-UPPLEVELSEN.