Konfigurera anslutna produkter

Om du ansluter extra videoprodukter till TV:n kan du konfigurera produkterna i menyn Källor.

Om TV:n är på och du ansluter extra produkter till ett HDMI IN-uttag, upptäcker TV:n automatiskt en okonfigurerad källa. Ett meddelande visas på skärmen och du kan konfigurera källan genom att följa anvisningarna. Sekvensen för installation av en produkt varierar beroende på om du ansluter produkter till HDMI-uttagen på baksidan av SoundCenter eller på sidan av TV-skärmen. Vi rekommenderar att du ansluter till ett av HDMI A-D-uttagen på baksidan av SoundCenter.

Om du registrerar en produkt som är ansluten till TV:n kan du styra den med din BeoRemote One. Men för att göra detta måste du använda ett av HDMI A-D-uttagen som sitter på baksidan av SoundCenter i kombination med ett PUC-uttag och en IR-sändare.

Det finns standardinställningar för källor, t.ex. för ljud och bild, som passar för de flesta situationer, men du kan ändra inställningarna om du vill. 

  1. Tryck på  för att visa hemskärmen.
  2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
  3. Tryck på  eller  för att välja Ljud och BeoLink … och tryck på mittknappen.
  4. Tryck på  eller  för att välja Källor och sedan på knappen T20-Nav-Right.jpg
  5. Tryck på  eller  för att välja en källa och sedan på mittknappen.
  6. Följ instruktionerna på skärmen.

Du kan tilldela källan ett namn som ska visas i källistan. Det gör du genom att välja Namn, trycka på mittknappen och sedan följa instruktionerna på skärmen.*

* Denna förändring återspeglas även på BeoRemote One-displayen.

I menyn Installation av enhet konfigurerar du den anslutna produkten till en PUC-tabell och ett PUC-uttag och väljer om du vill att produkten automatiskt ska växla till standby. Information om hur du laddar ner en PUC-tabell finns i artikeln SERVICE OCH PROGRAMUPPDATERING.

Du kan också ställa in att en högtalargrupp ska aktiveras när du väljer källan. Mer information om ljudlägen och högtalargrupper finns i artikeln LJUDINSTÄLLNINGAR.