Ljudinställningar

Du kan koppla BeoLab-högtalare och subwoofrar till TV:n, med kablar eller trådlöst, och få ett surroundljudsystem som smälter in diskret i ditt vardagsrum. Bästa ljudupplevelsen får du i det område som avgränsas av högtalarna.

Om du kabelansluter extra högtalare till TV:n, upptäcks de automatiskt av TV:n. Ansluter du trådlösa högtalare görs en sökning efter högtalarna.* Ett meddelande visas på skärmen och du kan konfigurera högtalaren genom att följa anvisningarna på skärmen. Du kan också skapa högtalargrupper och på så sätt anpassa högtalarinstallationen för andra lyssnarpositioner än den framför TV:n, t.ex. vid matbordet eller i en fåtölj. 

 1. Tryck på  för att visa hemskärmen.
 2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på T20-Nav-Up.jpg eller  för att välja Ljud och BeoLink ... och tryck på mittknappen.
 4. Tryck på T20-Nav-Up.jpg eller  för att välja Ljud och sedan på knappen T20-Nav-Right.jpg
 5. Tryck på T20-Nav-Up.jpg eller  för att välja ett menyobjekt och tryck på mittknappen.
 6. Följ instruktionerna på skärmen. 

Ljudinställningarna är fabriksinställda till neutrala värden som passar för de flesta typer av program. Du kan dock justera inställningarna efter egen smak. Justera ljudinställningar för t.ex. volym, bas och diskant och aktivera strömsparläget för kabelanslutna högtalare. Du kan också kolla upp informationen om de valda ljudinställningarna och återställa ljudinställningarna till standardvärdena. I menyn Ljud hittar du även menyn Högtalaranslutningar, där du kan installera både kabelanslutna och trådlösa högtalare.

Mer information om daglig användning av högtalargrupper finns i artikeln ”ANVÄNDA HÖGTALARGRUPPER OCH LJUDLÄGEN”.

Din innehållsleverantör kan ha förbjudit distribution av digitalt trådlöst ljud till högtalarna. I sådana fall måste du i stället använda kabelanslutna Power Link-högtalare.

Avancerad information om ljudinställningar finns i den tekniska ljudhandboken på Bang & Olufsens webbplats www.bang-olufsen.com/guides

 * Om du vill söka efter trådlösa högtalare trycker du på T30-Home2.jpg och sedan på Sök efter trådlös högtalare och följer anvisningarna på skärmen.

Ljudinformation

Du hittar information om det aktuella ljudsystemet i menyn Ljudinfo.

 

Ljudlägen

TV:n har flera olika ljudlägen som är optimerade för olika typer av program och källor.

Ljudexperter har utformat ljudlägen som är optimerade för olika situationer. Du kan dock justera de olika värdena i ljudlägena efter din egen smak. Det gör du i menyn Ljudlägen. Varje ljudläge har ett fördefinierat namn. Du kan till exempel använda ljudläget Film när du ser på film från en Blu-ray-spelare, eller använda ljudläget Spel för att förbättra ljudet när du använder en spelkonsol. Ljudläget Eget kan ställas in om du vill definiera en ny typ av användning och inställningar.

Om du vill återställa ett ljudläge till standardinställningarna måste du välja ÅTERSTÄLL i menyn för det specifika ljudläget och bekräfta att du vill återställa värdena.

Du kan ta fram en lista över ljudlägen på TV-skärmen genom att bläddra till Ljud i BeoRemote One-menyn LIST och sedan trycka på mittknappen. Sedan kan du välja ett valfritt ljudläge.

Information om hur du väljer ett särskilt ljudläge för en källa finns i artikeln KONFIGURERA ANSLUTNA PRODUKTER”.

 

Högtalargrupper

I menyn Högtalargrupper kan du skapa olika högtalargrupper för olika lyssnarpositioner eller högtalarkombinationer. Det innebär att du kan använda högtalarna på olika sätt i olika situationer.

I scenario 1 på bilden kan högtalaren högst upp till höger konfigureras som ”höger främre” högtalare när du sitter i soffan och tittar på TV. I scenario 2 kan samma högtalare konfigureras för att fungera som ”höger surround”-högtalare när du sitter i fåtöljen för att lyssna på musik. Samma högtalare kan ha olika roller i olika högtalargrupper, och en viss högtalare kanske inte ingår alls i vissa högtalargrupper.

För varje grupp måste du tilldela roller till högtalarna, ange avståndet mellan högtalarna och din lyssnarposition och kalibrera högtalarnivån. För varje högtalargrupp kan du ställa in avstånd och högtalarnivåer antingen manuellt i menyn Högtalargrupper eller automatiskt, om du ansluter en kalibreringsmikrofon. Kalibreringsmikrofonen måste köpas separat hos en Bang & Olufsen-återförsäljare.

Du kommer åt menyn Konfiguration av högtalargrupp från Hem-menyn om du trycker på  och väljer Inställningar. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa eller redigera en högtalargrupp. Om du vill ange mer avancerade inställningar för högtalargrupper trycker du på  och väljer Inställningar, sedan Ljud och BeoLink ..., därefter  Ljud och ställer in högtalargrupper.

Du kan namnge högtalargrupper eller ta bort grupper som du inte vill behålla. Högtalargruppen Systemstart har ett fördefinierat namn och du kan konfigurera gruppen för situationer då du sitter framför TV:n.

 • Du tar fram inställningarna för en högtalargrupp genom att markera gruppen och sedan trycka på mittknappen.
 • Du skapar en ny högtalargrupp genom att markera NY och trycka på mittknappen. Den nya gruppen får samma inställningar som den högtalargrupp som används för tillfället. Du kan ändra inställningarna.
 • Om du vill byta namn på en högtalargrupp tar du fram gruppen, markerar Namn, trycker på mittknappen och följer anvisningarna på skärmen.
 • Om du vill radera en högtalargrupp tar du fram gruppen, markerar RADERA, trycker på mittknappen och följer anvisningarna på skärmen.
 • Om du vill aktivera en högtalargrupp trycker du på LIST på fjärrkontrollen, väljer Högtalare och därefter önskad grupp.

Du kan inte ändra namn på eller ta bort högtalargruppen Systemstart.

Vissa avancerade högtalare från Bang & Olufsen stödjer anpassade förinställningar. Förinställningsnumret hittar du i appen för högtalarna. Du bestämmer själv vilken förinställning som ska aktiveras när du väljer en högtalargrupp.

 

Högtalarroller

Genom att tilldela de anslutna högtalarna olika roller kan du specificera högtalarnas funktion i ett surroundljudsystem och antalet högtalare som ska användas. Använd pilknapparna för att välja varje ansluten högtalare och för att markera en högtalarroll. Tryck sedan på mittknappen. När du navigerar mellan högtalarna hörs ljud som indikerar vilken högtalare som har valts för konfigurering.

Exempelillustration av TV-tittarsituation:

Högtalare A Vänster främre
Högtalare B Subwoofer
Högtalare C Center främre
Högtalare D Höger främre
Högtalare E Höger surround
Högtalare F Höger bakre
Högtalare G Vänster bakre
Högtalare H Vänster surround

 

Assisterad högtalarkalibrering*

För varje högtalargrupp kan du ställa in avstånd och högtalarnivåer automatiskt, om du ansluter en kalibreringsmikrofon till MIC-uttaget. Kalibreringsmikrofonen måste köpas separat hos en Bang & Olufsen-återförsäljare. Kalibreringsmikrofonen kan endast användas för högtalarkalibrering.

Placera den anslutna mikrofonen i den primära lyssnarpositionen för den aktuella högtalargruppen och starta kalibrering av de anslutna högtalarna genom att trycka på mittknappen och följa instruktionerna på skärmen. 

Du kan öppna menyn Assisterad högtalarkalibrering genom att trycka på , välja Inställningar och sedan Ljud och BeoLink … och Ljud.

Vi rekommenderar att du minimerar bakgrundsbruset under kalibreringen.

* Funktionen Assisterad högtalarkalibrering kanske inte är tillgänglig i den befintliga programvaruversionen.

Volym

Justera volymen på TV:n.

Den volymnivå du anger här är den nivå som används varje gång TV:n startas, oavsett vilken volymnivå som användes när du senast stängde av den.

Här ställer du även in högsta tillåtna volym vid normal användning. Det innebär att du kan begränsa TV:ns maximala volym.

 

Bas och diskant

I menyn Bas och diskant ökar eller minskar du basnivån och diskantnivån.

 

Aktivera Loudness

Det mänskliga örat är mindre känsligt för låga frekvenser när de spelas upp med låg volym. Du hör med andra ord mindre bas om du sänker volymen. Loudness-funktionen motverkar den här effekten.

När du sänker volymen höjs bas- och diskantnivåerna automatiskt för att kompensera för din försämrade uppfattningsförmåga i de yttre frekvensbanden.

 

Strömsparläge

I menyn Strömsparläge anger du strömbesparingsinställningar för ljud.

Om du aktiverar strömsparläget kommer högtalare som inte tar emot någon signal när TV:n är påslagen att stängas av automatiskt. Trådlösa högtalare stängs dock inte av när de inte får någon signal från TV:n.

 

Högtalaranslutningar

Installera kabelanslutna eller trådlösa högtalare.

 

Kabelanslutna högtalare

När du installerar kabelanslutna högtalare måste du ange vilka högtalare som är anslutna till respektive Power Link-uttag i menyn Högtalaranslutningar.*

* Om inte alla Power Link-uttag med anslutna högtalare visas i menyn Högtalaranslutningar kan du trycka på VISA ALLA och sedan på mittknappen för att visa alla Power Link-uttag. 

Viktigt! Om du väljer Linje som högtalartyp i listan Högtalaranslutningar blir volymen mycket hög och du kan inte justera den med din BeoRemote One. Använd i stället produktens egen fjärrkontroll. Linje används t.ex. för förstärkare från andra tillverkare.

 

Trådlösa högtalare

Om det finns trådlösa högtalare i konfigurationen söker TV:n automatiskt efter trådlösa högtalare och kopplar samman de identifierade högtalarna med trådlösa Power Link-kanaler vid den första konfigurationen. Men du kan också söka efter trådlösa högtalare och manuellt koppla samman de identifierade högtalarna med TV:ns trådlösa Power Link-kanaler. Det gör du genom att trycka på , välja Inställningar, sedan Sök efter trådlösa högtalare och följa instruktionerna på skärmen.

Du kan också komma åt funktionen genom att trycka på , välja Inställningar, sedan Ljud & BeoLink …, Ljud och Högtalaranslutningar.

 

Söka efter och koppla samman trådlösa högtalare …

 1. I menyn Högtalaranslutningar väljer du NY SÖKNING och trycker på mittknappen för att genomföra en ny sökning.
 2. När sökningen är slutförd trycker du på mittknappen för att koppla samman de identifierade högtalarna med TV:n.

 

Koppla från en högtalare från TV:n …

 1. Tryck på  eller  för att välja en trådlös högtalare i menyn Högtalaranslutningar och tryck på mittknappen.
 2. Tryck på eller  för att välja KOPPLA FRÅN och tryck på mittnappen.

Om statusen för en högtalare saknas i menyn Högtalaranslutningar har högtalaren kopplats samman med en trådlös kanal och upptäcks då automatiskt igen när det är möjligt.

 

Installera kabelanslutna och trådlösa högtalare …

 1. I menyn Högtalaranslutningar trycker du på  eller  för att välja ett PL-uttag eller en trådlös PL-kanal och trycker sedan på mittknappen och följer instruktionerna på skärmen.

Om du ansluter fler högtalare till TV:n ska du komma ihåg att lägga till högtalarna i högtalargrupperna.