Stativinställningar

Om TV:n har ett motordrivet golvstativ eller väggfäste som tillval kan du vrida TV:n med hjälp av fjärrkontrollen.

Du kan också ange att TV:n automatiskt ska vridas till en viss favoritposition när den slås på. Du kan ange olika vridningspositioner för TV-tittande och t.ex. radiolyssnande, och du kan ange att TV:n ska vridas till en viss standbyposition när den slås av. Du kan även ange andra alternativa positioner för lyssnande eller tittande.

 1. Tryck på  för att visa hemskärmen.
 2. Använd pilknapparna för att välja Inställningar och tryck på mittknappen.
 3. Tryck på  eller  för att välja Ljud och BeoLink ... och tryck på mittknappen.
 4. Tryck på  eller  för att välja Stativ och sedan på knappen T20-Nav-Right.jpg
 5. Tryck på  eller  för att välja ett menyobjekt och tryck på mittknappen.
 6. Följ instruktionerna på skärmen. 

 

Skapa stativpositioner

Om TV:n är utrustad med ett motordrivet golvstativ eller väggfäste kan du välja en position för start och en för standbyläge. Du kan även ställa in egna positioner, t.ex. en för när du sitter i fåtöljen och en för när du sitter vid matbordet. Öppna menyn Stativpositioner för att skapa eller ta bort en stativposition. Öppna en särskild stativposition för att byta namn på den.

Det går inte att ändra namn på eller radera stativpositionerna Start-up och Standby.

 

Justera stativet

Om systemet innefattar ett motordrivet golvstativ blir du vid det första konfigureringstillfället ombedd att ställa in den motordrivna rörelsen. För golvstativet gör du det genom att ange avståndet från stativet till väggen med hjälp av de instruktioner som visas på skärmen. TV:ns motordrivna rörelsefunktion fungerar inte förrän inställningsproceduren har fullföljts. Om TV:n sedan flyttas till en annan position, t.ex. i ett hörn, måste du kalibrera rörelsefunktionen igen. Information om att flytta TV:n finns i artikeln INSTALLERA TV:N.

Beroende på din konfiguration kan du visa menyn Ställa in stativet som innehåller stativpositioner eller väggfästepositioner.

 

Konfigurera TV:n med ett motordrivet golvstativ

V200_5_Motorised-floor-stand.png

 1. I menyn Justera stativ använder du och för att vrida TV:n vid röret på golvstativet, och använder  och  för att vrida TV:n vid basen på golvstativet. TV:n måste vara placerad parallellt med väggen bakom.
 2. Tryck på mittknappen för att fortsätta till nästa steg.
 3. Använd sifferknapparna eller tryck på mittknappen för att aktivera avståndet mellan väggen och skjutreglaget, använd  och tryck på mittknappen.
 4. Välj NÄSTA och tryck på mittknappen för att spara inställningarna.

Om du nyligen har flyttat TV:n blir du även ombedd att ange nya stativpositioner.

 

Konfigurera TV:n med ett motordrivet väggfäste

V200_4_Motorised-wall-bracket.png 

 1. I menyn Justera stativ trycker du på  eller  och sedan mittknappen för att välja om väggfästet är monterat på vänster eller höger sida av TV:n.

  

Transportera ett stativ

Om TV:n och golvstativet ska flyttas till en annan plats måste det utföras av kvalificerad personal. Transportläget måste aktiveras. På så sätt säkerställs det att kalibreringsmenyn visas när TV:n slås på igen efter flytten, så att avståndet till väggen kan konfigureras på nytt. När du aktiverar transportläget raderas alla sparade stativpositioner.

VARNING! Lyft inte och flytta inte TV:n på annat sätt när den är monterad på golvstativet. TV-skärmen kan gå sönder. Kontakta din återförsäljare.

 1. När Stativtransport är markerat trycker du på mittknappen för att aktivera transportläget. Markera OK och tryck på mittknappen för att bekräfta. Om du inte vill aktivera transportläget väljer du Avbryt istället.

När stativet har flyttats måste du kalibrera det och ange stativpositionerna på nytt.