Fjernbetjening

bveclipseb1.jpg

Betjening af Beovision Eclipse er beskrevet med Beoremote One nedenfor.

Par din BeoRemote One

Bemærk, at du først skal have parret dit TV med din Beoremote One, før du kan betjene det.  Tryk på knappen PARRINGsom er placeret bag på TV'et, eller par via menuen Service, som findes ved at vælge Indstillinger i menuen Hjem, og vælge Lyd & BeoLink....Husk at sætte din fjernbetjening i parringstilstand før parring.

mceclip1.png
 1. Tilslut TV'et til strømforsyningen.
 2. Sæt nye batterier i fjernbetjeningen og placér dig selv foran produktet.
 3. Når velkomstskærmen ikke længere vises, skal du bruge mceclip10.png eller mceclip11.png og center-knappen for at indstille det ønskede sprog.
 4. Hvis produktet er åben for parring, vil parringen gå i gang.

Par via menuen...

 1. Tryk mceclip5.png for at bringe menuen HJEM frem.
 2. Brug pileknapperne for at vælge Indstillinger og tryk på center-knappen.
 3. Tryk på mceclip10.png eller mceclip11.png for at vælge Lyd & BeoLink...  og tryk på center-knappen.
 4. Tryk på mceclip10.png eller mceclip11.png for at vælge Service og tryk på mceclip12.png knappen.
 5. Tryk mceclip10.png eller mceclip11.png for at vælge Fjernbetjenings-parring og tryk på center-knappen.

Følg instruktionerne på skærmen for at parre din fjernbetjening.

Både TV'et og fjernbetjeningen skal være i parringstilstand, for at de to produkter skal kunne parres.

Når du modtager Beoremote One sammen med dit TV, kan du sætte den i parringstilstand under førstegangsopsætningen af fjernbetjeningen. Hvis din Beoremote One af en eller anden grund ikke længere er parret med dit TV, og du derfor er nødt til at parre den igen, eller hvis du ikke kan finde den og er nødt til at parre en anden Beoremote One, skal du sætte både TV'et og fjernbetjeningen i parringstilstand for at parre den med TV'et

For mere viden om parring, se artiklen Parring, netværksstatus og fabriksnulstilling.

Brug din fjernbetjening

Se hvordan du bruger din fjernbetjening. Visse instruktioner for dette TV kan være beskrivelser fra LG-vejledningen. Du får også en forklaring på, hvilke Bang & Olufsen-knapper du skal benytte i stedet for udvalgte LG-knapper.

mceclip4.png mceclip3.png
 • Display
  Der vises en liste over kilder eller funktioner på displayet, når det tændes. 
 • mceclip3.png
  AMAZON-kilde.
 • mceclip4.png
  NETFLIX-kilde.
 • TV
  Se de tilgængelige TV-kilder, du kan tænde for, i displayet. Brug mceclip10.png eller mceclip11.png for trinvis gennemgang af listen*
 • MUSIC
  Se de tilgængelige musikkilder, du kan tænde for, i displayet. Brug mceclip10.png eller mceclip11.png for trinvis gennemgang af listen*.
 • mceclip30.pngmceclip31.pngmceclip32.png og mceclip33.png (MitValg-knapper)**
  Med et langt tryk gemmes den aktuelle opsætning, som for eksempel lydindstillinger og standpositioner, og med et kort tryk aktiveres den. 
 • 0–9
  Vælg kanaler og indtast oplysninger i menuer på skærmen.
 • LIST
 • Se ekstrafunktioner i displayet. Brug mceclip10.png eller mceclip11.png for trinvis gennemgang af listen
 • GUIDE
  Kald TV-guiden frem.
 • mceclip26.png (Knappen Tilbage)
  Forlad eller gå tilbage gennem TV-menuerne og listerne i Beoremote One.
 • INFO
  Bring information frem om en menu eller en funktion.
 • mceclip5.png (Knappen Hjem)
  Bring menuen Hjem frem, hvorfra du kan tilgå forskellige apps og funktioner, heriblandt Indstillinger, en TV-app og en MUSIK-app.
 • mceclip10.png, mceclip11.pngmceclip19.png og mceclip13.png
  Pileknapper op, ned, venstre og højre. Navigér i menuer og i Beoremote One-displayet.
 • mceclip14.png (Center-knappen)
  Til valg og aktivering af for eksempel indstillinger.
 • mceclip17.png, mceclip18.png, mceclip16.png og mceclip15.png (Farveknapper)
  Vælg farvespecifikke funktioner.
 • mceclip25.png
  Start afspilning af et nummer, fil eller optagelse eller start genafspilning.
 • mceclip20.png og mceclip21.png
  Søg fremad eller tilbage trin for trin.
 • mceclip23.png og mceclip24.png
  Gå trinvist gennem kanaler og stationer.
 • mceclip22.png
  Sæt afspilningen af et program eller en optagelse på pause.
 • mceclip34.png og mceclip35.png
  Justér lydstyrken. Tryk midt på knappen for at slå lyden fra.
 • mceclip27.png (Standby-knap)
  Sæt på standby. 
 • *Visse af de kilder, der vises i displayet kan rekonfigureres under opsætningen. For mere information, se artiklen 'Opsætning af tilsluttede produkter '. 
 • **Afhængig af din fjernbetjening mceclip30.pngmceclip31.pngmceclip32.png og mceclip33.png kan (MitValg-knapper) være enten en eller fire knapper.
 • For generel information vedrørende brugen af fjernbetjening, se vejledningen for din fjernbetjening her.
 • Enkelte lande og CA Moduler kræver aktivering af Digital Text/MHEG. Derfor gælder nogle forskelle for BeoRemote One. For mere information, se artiklen  'Digitalt Tekst-TV'.

BeoRemote One-knapper for LG-instruktioner

 • Brug knapperne på Bang & Olufsen-fjernbetjeningen til instruktioner, der bruges i LG-vejledningen. Brug pileknapperne og center-knappen til at navigere på TV-skærmen
 • Søgeknappen
  Tryk på mceclip5.png og brug pileknappen og derefter center-knappen for at finde Søgefeltet.
 • Knappen HJEM
  Tryk på mceclip5.png.
 • Knapperne Højre, Venstre, Op og Ned
  Tryk på mceclip12.png, mceclip19.png, mceclip10.png og mceclip11.png.
 • Knappen (OK)
  Tryk på center-knappen.
 • Knapperne P Op og P Ned
  Tryk på mceclip23.png og mceclip24.png.
 • TEKST TV
  Tryk på LIST derefter mceclip10.png eller mceclip11.png for at finde Tekst TV på BeoRemote Ones display og tryk på center-knappen.
 • T.OPT (Indstillinger for Tekst TV)
  Tryk på LIST derefter mceclip10.png eller mceclip11.png for at finde T.Opt på BeoRemote Ones display og tryk på center-knappen.
 • OPTAG
  Tryk på LIST derefter mceclip10.png eller mceclip11.png for at finde Optag på BeoRemote Ones display og tryk på center-knappen.
 • SØG
  Tryk på LIST derefter mceclip10.png eller mceclip11.png for at finde Søg på BeoRemote Ones display og tryk på center-knappen.
 • LIVE ZOOM
  Tryk på LIST derefter mceclip10.png eller mceclip11.png for at finde Live Zoom på BeoRemote Ones display og tryk på center-knappen.
 • SENESTE
  Tryk på LIST derefter mceclip10.png eller mceclip11.png for at finde Seneste på BeoRemote Ones display og tryk på center-knappen.
 • UNDERTEKSTER
  Tryk på LIST derefter mceclip10.png eller mceclip11.png for at finde Undertekster på BeoRemote Ones display og tryk på center-knappen.
 • LYDBESKRIVELSE
  Tryk på LIST derefter mceclip10.png eller mceclip11.png for at finde Lydbeskrivelse på BeoRemote Ones display og tryk på center-knappen.

Næste: Introduktion


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk