Se TV

BVHarmonyb1.jpg
Se analoge og jordbaserede digitale, kabel- og satellitkanaler afhængig af dine tunerindstillinger. Se program-information og åbn TV-guiden. Lav en op optagelse, hvis du har tilsluttet en korrekt formatteret USB HDD eller SSD. For at bringe en favoritkilde hurtigt frem, kan du gemme kilden på en MitValg-knap på Beoremote One. For mere information, se artiklen Personliggør TV-oplevelsen.

Vælg en kilde

  1. Tryk på TV, derefter mceclip9.png ellemceclip11.png for at bringe den ønskede kilde frem på Beoremote Ones display og tryk på center-knappen.*

*Du kan indstille en videokilde til at blive aktiveret fra standby direkte med Beoremote One TV-knappen. For mere information, se artiklen Service- og softwareopdatering.  

Vælg en kanal

  1. Tryk på mceclip23.png og mceclip24.png eller brug nummer-knapperne for at vælge en kanal, eller ...
  2. ... tryk på mceclip26.png for at vælge den forrige kanal.

 

Frembring og brug kildespecifikke funktioner

  1. Tryk på LIST, derefter mceclip9.png ellemceclip11.png for at vælge mellem kildespecifikke funktioner på Beoremote Ones display.
  2. Fremhæv en ønsket funktion og tryk på center-knappen. 

Optag her og nu

Du kan optage det program, du ser lige nu ved at trykke på center-knappen og vælge det røde ikon i venstre hjørne eller trykke på LIST derefter mceclip9.png eller mceclip11.png for at finde Optag på Beoremote Ones display og trykke på center-knappen.

Brug Tekst-TV

Du kan bringe Tekst-TV frem for den valgte kanal, hvis den er tilgængelig hos programudbyderen.

  1. Tryk på LIST, derefter  elle for at bringe Tekst frem på Beoremote Ones display og tryk på center-knappen.
  2. Tryk på mceclip23.png eller mceclip24.png for at gå op eller ned på sider.
  3. Brug nummerknapperne til at indtaste et sidenummer.
  4. Brug pileknapperne til at navigere.
  5. Tryk på mceclip26.png tor at forlade Tekst-TV.

Program-information

Du kan bringe information frem om det aktuelle program. Du kan også ændre sproget for lyd og undertekster eller bringe interaktiv information frem via HbbTV.**

Et informations-display dukker kortvartigt op på skærmen, hver gang du skifter kanal eller station. Du kan også bringe et display frem manuelt ved at trykke på INFO for at se program-informationen. 

**HbbTV er muligivis ikke tilgængeligt i alle lande.

Næste: Standby-indikatorlys


Var denne artikel en hjælp?

Tak for tilbagemeldingen!Klar til at hjælpe dig døgnet rundt

6

Our support site is under construction

Vi opretter en helt ny supportsektion til dig, og denne særlige produktgruppe er desværre ikke tilgængelig endnu.

For support af disse produkter henviser vi til supportsiderne, som du får adgang til via linket nedenfor.

Chat Support under opbygning

Vi arbejder på at give dig en splinterny funktion. Hvis du har brug for hjælp til dit produkt, bedes du kontakte vores kundeservice via kontaktformularen eller ved at ringe til os. kontaktformular eller ved at ringe til os
Virtual Assistant
X
Drevet af Zendesk